SKJEBNETIME

Av Francis A. Schaeffer


Tilbake til innholdsfortegnelse - Kapittel 1


FORORD

Før du begynner å lese denne boken, vil jeg nevne et problem jeg har hatt i flere år nå. Det er følgende: I løpet av de siste 20 årene (før 1984) har jeg skrevet 23 bøker. De første bøkene handlet spesielt om intellektuelle emner som filosofi og kulturkritikk. Så kom det noen bøker om det kristne livet og kirken. I de siste bøkene har jeg så skrevet mest om samfunnsspørsmål og grunnlaget for statsstyre og lovverk.

Gjennom alle disse bøkene har det vært ett sammenhengende tema, som jeg kan definere slik: Kristi herrevelde over alle deler av livet. Hvis Kristus virkelig er Herre, må han være Herre over hele livet. Selvsagt over åndelige ting, men like mye over alle andre livsområder - som det intellektuelle og alt som har med kultur, lovverk og styresett å gjøre. Gjennom hele mitt arbeid har jeg lagt vekt på evangelisering (å hjelpe mennesker til å møte Kristus som frelser), nødvendigheten av å vandre hver dag med Herren og å vise hans kjærlighet, medlidenhet og hellighet. Men vi må også på samme tid legge vekt på å leve som kristne i vår kultur og vårt samfunn.

Denne boken som du nå leser må ses i sammenheng med hele mitt arbeid. Mitt problem her er at mange ikke har hatt anledning til å lese et representativt utvalg av mine bøker og det er umulig å gi en oversikt over alt jeg har skrevet i denne ene boken.

Men på samme tid kan denne boken stå for seg selv og omtale viktige spørsmål i vår tid. Så for en person som for første gang leser noe jeg har skrevet, er denne boken et godt sted å begynne. De som kjenner til det jeg har skrevet tidligere vil legge merke med både at boken har blitt skrevet spesielt inn i dagens vanskelige situasjon og at den er en direkte forlengelse og applisering av det jeg har skrevet i alle år.

Og dersom du finner det jeg skriver her interessant og til hjelp, vil jeg oppfordre deg til å lese det jeg har skrevet tidligere. Mine tidligere bøker finnes nå samlet i fem bind (på engelsk) i The Complete Works, utgitt av Crossway Books. Verket er ordnet slik at en lett kan følge utviklingen av mine tanker og inkluderer 21 av mine bøker; alle revidert før denne nye utgaven, og med en omfattende indeks.

En av hensiktene med denne boken var å på nytt omtale temaer jeg har skrevet om tidligere samtidig som jeg ville utvide og applisere dette på den situasjonen vi lever i i dag. Det kan være nyttig å se på fotnotene for å finne ut hvor jeg har omtalt enkelte emner mer grundig.

Til slutt vil jeg si at det jeg sier her kanskje er det viktigste jeg noen gang har sagt. Det dreier seg om det jeg kaller "Kristendommens skjebnetime"; om det største problem vi kristne har i vår tid.

Francis A. Schaeffer

(1984)


Tilbake til innholdsfortegnelse - Kapittel 1