DEN TRADISJONELLE LATINSKE MESSEN (TLM)

4. søndag etter pinse


Gå tilbake til latisk-norsk messebok