Oddvar Moi
Arnljot Gellines vei 37A,
0657 Oslo

Telefon:
95 88 33 36

E-postadresser:
oddvar.moi@katolsk.no
oddvar@aomoi.net

Ecce agnus Dei qui tollit peccatum mundi.    Ioh. 1,29


Nettsted for Oddvar Moi

 

Jeg er katolsk prest i Oslo.

Besøk gjerne min weblog.

Søk etter innhold på disse sidene..

 

Jeg er født i Time kommune på Jæren 18. desember 1955 og oppvokst i Den norske (lutherske) kirke. Jeg er cand. theol. fra Menighetsfakultetet i 1982 og var prest i feltprestkorpset og i Den Evangelisk Lutherske Frikirke i til sammen åtte år (seks år i Arendal). Jeg er gift med Arlyne Joy Lander Moi, fra Portland, Oregon, USA.

I 1994 konverterte jeg til den katolske kirke mens jeg bodde i Arendal. Tidlig i 1995 flyttet vi til Bergen og jeg jobbet på St. Paul skole og St. Paul menighet etetr det, de første årene mens jeg forberedte meg til å bli katolsk prest. Skoleåret 1997-98 studerte jeg ved Allen Hall presteseminar i London.

Jeg ble diakonviet 8. september 1999 på Mariaholm kurs- og konferansesenter, i Askim, Østfold.
Presteviet ble jeg 8. januar 2000 i St. Paul kirke, Bergen - se bilder.

8. januar 2000 ble jeg utnevnt til kapellan i St. Paul menighet, med oppgaver i menigheten og på St. Paul skole.
1. august 2006 ble jeg kapellan i St. Svithun menighet i Stavanger.
1. august 2009 begynte jeg som kapellan i St. Hallvard menighet i Oslo.
Fra 1. juni 2016 er jeg katolsk sykehusprest i Oslo, og var sekretær for Norsk katolsk bisperåds Liturgikommisjon fra samme dato til 15/6-20.
Fra 15. juni 2020 er jeg stiftskapellan i Oslo katolske bispedømme.
Fra 29. november 2020 er jeg biskoppelig vikar for det kateketiske arbeide og leder av Kateketisk senter i OKB
.

Besøk gjerne min weblog.


Skriv en hilsen til min gjestebok.
Besøk prekensidene.


Denne siden ble sist oppdatert 25. juni 2023 - URL: http://aomoi.net/odv/