DEN TRADISJONELLE LATINSKE MESSEN (TLM)

6. søndag etter pinse


Gå tilbake til latisk-norsk messebok