DEN TRADISJONELLE LATINSKE MESSEN (TLM)

9. søndag etter pinse

 


Gå tilbake til latisk-norsk messebok