DEN TRADISJONELLE LATINSKE MESSEN (TLM)

16. søndag etter pinse

 


Gå tilbake til latisk-norsk messebok