DEN TRADISJONELLE LATINSKE MESSEN (TLM)

24. søndag etter pinse

(er alltid siste søndag etter pinse)

 


Gå tilbake til latisk-norsk messebok