DEN TRADISJONELLE LATINSKE MESSEN (TLM)

25.-28. søndag etter pinse

 

23. søndag etter pinse

 


Gå tilbake til latisk-norsk messebok