Om meg

p. Oddvar Moi
P. Oddvar Moi, biskoppelig vikar og leder av Kateketisk senter i Oslo katolske bispedømme, stiftskapellan og sykehusprest i Oslo-området.

Jeg er født i Time kommune på Jæren 18. desember 1955 og oppvokst i Den norske (lutherske) kirke. Jeg er cand. theol. fra Menighetsfakultetet i 1982 og var prest i feltprestkorpset og i Den Evangelisk Lutherske Frikirke i til sammen åtte år. Jeg er gift med Arlyne Joy Lander Moi, fra Portland, Oregon, USA.

I 1994 konverterte jeg til den katolske kirke mens jeg bodde i Arendal. Tidlig i 1995 flyttet vi til Bergen og jeg jobbet på St. Paul skole og St. Paul menighet i til sammen 11 år, de første årene mens jeg forberedte meg til å bli katolsk prest. Skoleåret 1997-98 studerte jeg bl.a. ved Allen Hall presteseminar i London.

Jeg ble diakonviet 8. september 1999 på Mariaholm Skolesenter, i Askim, Østfold.

Presteviet ble jeg 8. januar 2000 i St. Paul kirke, Bergen – se bilder.

8. januar ble jeg utnevnt til kapellan i St. Paul menighet, med oppgaver i menigheten og på St. Paul skole.

Våren 2006 var jeg på et studieopphold Roma; økumeniske studier ved det pavelige universitetet Angelicum. I august 2006 ble jeg kapellan i St. Svithun menighet i Stavanger, og fra august 2009 til august 2016 var jeg i St Hallvard menighet i Oslo.

Min e-postadresse: oddvar.moi@katolsk.no
Min mobiltelefon: 95883336

Skroll til toppen