DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Oversikt over tekster for år 2011 - År A

År 2011 - Søndagtekster år A, hverdagslesninger år I

Jan - Feb - Mars - April - Mai - Juni - Juli - Aug - Sept - Okt - Nov - Des

Januar 2011

Lør 1
Guds hellige mor Maria
Oktavdag for julen
Verdensdagen for fred

SØN 2
2. søndag etter jul
Sir 24,1-4.12-16 Sal 147,12-13.14-15.19-20 Ef 1,3-6.15-18 Joh 1,1-18 (kortere: 1-5.9-14)

Tor 6
Herrens åpenbaring
Jes 60,1-6 Sal 72(71) 2.7-8.10.11.12-13 Ef 3,2-3a.5-6 Matt 2,1-12

SØN 9
Herrens dåp
Jes 42,1-4.6-7 Sal 29(28) 1a+2.3ac-4.3b+9b-10 Apg 10,34-38 Matt 3,13-17

SØN 16
2. søndag i det alminnelige kirkeår
Jes 49,3.5-6 Sal 40(39) 1 Kor 1,1-3 Joh 1,29-34

SØN 23
3. søndag i det alminnelige kirkeår
Jes 9,1b-4 Sal 27(26) 1 Kor 1,10-13.17 Matt 4,12-23 (kortere: Matt 4,12-17)

SØN 30
4. søndag i det alminnelige kirkeår
Sef 2,3;3,12-13 Sal 146(145) 1 Kor 1,26-31 Matt 5,1-12a

Februar 2011

SØN 6
5. søndag i det alminnelige kirkeår
Jes 58,7-10 Sal 112(111) 1 Kor 2,1-5 Matt 5,13-16

SØN 13
6. søndag i det alminnelige kirkeår
Sir 15,15-20 Sal 119(118) 1 Kor 2,6-10 Matt 5,17-37 (kortere: Matt 5,20-22a.27-28.33-34a.37)

SØN 20
7. søndag i det alminnelige kirkeår
3 Mos 19,1-2.17-18 Sal 103(102) 1 Kor 3,16-23 Matt 5,38-48

SØN 27
8. søndag i det alminnelige kirkeår
Jes 49,14-15 Sal 62(61) 1 Kor 4,1-5 Matt 6,24-34

Mars 2011

SØN 6
9. søndag i det alminnelige kirkeår
5 Mos 11,18.26-28.32 Sal 31(30) Rom 3,21-25a.28 Matt 7,21-27

Ons 9
Askeonsdag - faste- og abstinens
Joel 2,12-18 Sal 51(50) 3-4.5-6a.12-13.14+17 2 Kor 5,20-6,2 Matt 6,1-6.16-18

SØN 13
1. søndag i fasten
1 Mos 2,7-9.19a;3,1-7 Sal 51(50) Rom 5,12-19 (kortere: Rom 5,12.17-19) Matt 4,1-11

Lør 19
Den hellige Josef, jomfru Marias brudgom
2 Sam 7,4-5a.12-14a.16 Sal 89(88),2-3.4-5.27+29 Rom 4,13.16-18.22 Matt 1,16.18-21.24a eller Luk 2,41-51a

SØN 20
2. søndag i fasten
1 Mos 12,1-4a Sal 33(32) 2 Tim 1,8b-10 Matt 17,1-9

Fre 25
Herrens bebudelse
Jes 7,10-14.8,10 Sal 40(39),7-8a.8b-9.10.11 Hebr 10,4-10 Luk 1,26-38

SØN 27
3. søndag i fasten
2 Mos 17,3-7 Sal 95(94) Rom 5,1-2.5-8 Joh 4,5-42 (kortere: Joh 4,5-15.19b-26.39a.40-42)

April 2011

SØN 3
4. søndag i fasten
1 Sam 16,1b.6-7.10-13a Sal 23(22) Ef 5,8-14 Joh 9,1-41 (kortere: Joh 9,1.6-9.13-17.34-38)

SØN 10
5. søndag i fasten
Esek 37,12b-14 Sal 130(129) Rom 8,8-11 Joh 11,1-45 (kortere: Joh 11,3-7.17.20-27.33b-45)

SØN 17
Palmesøndag
Matt 21,1-11 Jes 50,4-7 Sal 22(21) Fil 2,6-11 Matt 26,14-27,66 (kortere: 27,11-54)

Tor 21
Skjærtorsdag
Påskens hellige triduum begynner
Aftenmessen til minne om Herrens hellige nattverd:
2 Mos 12,1-8.11-14 Sal 115,12-13.15-16bc.17-18 1 Kor 11,23-26 Joh 13,1-15

Fre 22
Langfredag
Jes 52,13-53,12 Sal 30,2+6.12-13.15-16.17+25 Hebr 4,14-16;5,7-9 Joh 18,1-19,42

Lør 23
Påskevigilien
1 Mos 1,1-2,2 (kortere: 1 Mos 1,1.26-31a) Sal 104(103),1-2a.5-6.10+12.13-14.24+35c eller Sal 33(32),4-5.6-7.12-13.20+22 1 Mos 22,1-18 (kortere: 1 Mos 22,1-2.9a.10-13.15-18) Sal 16(15),5+8.9-10.11 2 Mos 14,5-15,1a 2 Mos 15,1-2.3-4.5-6.17-18 Jes 54,5-14 Sal 30(29),2+4.5-6.11+12a+13b Jes 55,1-11 Jes 12,2-3.4bcd.5-6 Bar 3,9-15.32-4,4 Sal 19(18),8.9.10.11 Esek 36,16-17a.18-28 Sal 42,3.5bcd;43,3.4(41,3.5bcd;42,3.4) eller Sal 51(50),12-13.14-15.18-19 Rom 6,3-11 Sal 118(117) Matt 28,1-10

SØN 24
Påskedag
Apg 10,34a.37-43 Sal 117,1-2.16ab-17.22-23 Kol 3,1-4 eller 1 Kor 5,6b-8 Joh 20,1-9 eller Luk 24,1-12 eller Luk 24,13-35

Mai 2011

SØN 1
2. søndag i påsketiden - Miskunns-søndagen
Apg 2,42-47 Sal 118(117) 1 Pet 1,3-9 Joh 20,19-31

SØN 8
3. søndag i påsketiden
Apg 2,14.22-33 Sal 16(15) 1 Pet 1,17-21 Luk 24,13-35

SØN 15
4. søndag i påsketiden
Apg 2,14a.36-41 Sal 23(22) 1 Pet 2,20b-25 Joh 10,1-10

SØN 22
5. søndag i påsketiden
Apg 6,1-7 Sal 33(32) 1 Pet 2,4-9 Joh 14,1-12

SØN 29
6. søndag i påsketiden
Apg 8,5-8.14-17 Sal 66(65) 1 Pet 3,15-18 Joh 14,15-21

Juni 2011

Tor 2
Kristi himmelfart
Apg 1,1-11 Sal 47(46) Ef 1,17-23 Matt 28,16-20

SØN 5
7. søndag i påsketiden
Apg 1,12-14 Sal 27(26) 1 Pet 4,13-16 Joh 17,1-11a

SØN 12
Pinsedag
Apg 2,1-11 Sal 104(103) 1 Kor 12,3b-7.12-13 Joh 20,19-23

SØN 19
Den hellige treenighet
2 Mos 34,4b-6.8-9 Dan 3,52-56 2 Kor 13,11-13 Joh 3,16-18

SØN 26
Festen for Kristi legeme og blod
5 Mos 8,2-3.14b-16a Sal 147 1 Kor 10,16-17 Joh 6,51-58

Juli 2011

SØN 3
14. søndag i det alminnelige kirkeår
Sak 9,9-10 Sal 145(144) Rom 8,9.11-13 Matt 11,25-30

SØN 10
15. søndag i det alminnelige kirkeår
Jes 55,10-11 Sal 65(64) Rom 8,18-23 Matt 13,1-23 (kortere: Matt 13,1-9)

SØN 17
16. søndag i det alminnelige kirkeår
Visd 12,13.16-19 Sal 86(85) Rom 8,26-27 Matt 13,24-43 (kortere: Matt 13,24-30)

SØN 24
17. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Kong 3,5.7-12 Sal 119(118) Rom 8,28-30 Matt 13,44-52 (kortere: Matt 13,44-46)

Fre 29
Olav den hellige - Olsok
Visd 10,10-14 Sal 34,2-3.4-5.6-7.8-9.10-11 2a eller 9a Jak 1,2-4.12 Matt 16,24-28

SØN 31
18. søndag i det alminnelige kirkeår
Jes 55,1-3 Sal 145(144) Rom 8,35.37-39 Matt 14,13-21

August 2011

SØN 7
19. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Kong 19,9a.11-13a Sal 85(84) Rom 9,1-5 Matt 14,22-33

SØN 14
20. søndag i det alminnelige kirkeår
Jes 56,1.6-7 Sal 67(66) Rom 11,13-15.29-32 Matt 15,21-28

Man 15
Jomfru Marias opptagelse i himmelen
Åp 11,19a;12,1-6a.10ab Sal 45(44),10bc.11.12ab.16 1 Kor 15,20-26 Luk 1,39-56

SØN 21
21. søndag i det alminnelige kirkeår
Jes 22,19-23 Sal 138(137) Rom 11,33-36 Matt 16,13-20

SØN 28
22. søndag i det alminnelige kirkeår
Jer 20,7-9 Sal 63(62) Rom 12,1-2 Matt 16,21-27

September 2011

SØN 4
23. søndag i det alminnelige kirkeår
Esek 33,7-9 Sal 95(94) Rom 13,8-10 Matt 18,15-20

SØN 11
24. søndag i det alminnelige kirkeår
Sir 27,33-28,9 Sal 103(102) Rom 14,7-9 Matt 18,21-35

SØN 18
25. søndag i det alminnelige kirkeår
Jes 55,6-9 Sal 145(144) Fil 1,20c-24.27a Matt 20,1-16a

SØN 25
26. søndag i det alminnelige kirkeår
Esek 18,25-28 Sal 25(24) Fil 2,1-11 (kortere: Fil 2,1-5) Matt 21,28-32

Oktober 2011

SØN 2
27. søndag i det alminnelige kirkeår
Jes 5,1-7 Sal 80(79) Fil 4,6-9 Matt 21,33-43

SØN 9
28. søndag i det alminnelige kirkeår
Jes 25,6-10a Sal 23(22) Fil 4,12-14.19-20 Matt 22,1-14 (kortere: Matt 22,1-10)

SØN 16
29. søndag i det alminnelige kirkeår
Jes 45,1.4-6 Sal 96(95) 1 Tess 1,1-5b Matt 22,15-21

SØN 23
30. søndag i det alminnelige kirkeår
2 Mos 22,20-26 Sal 18(17) 1 Tess 1,5c-10 Matt 22,34-40

SØN 30
31. søndag i det alminnelige kirkeår
Mal 1,14b-2,2b.8-10 Sal 131(130) 1 Tess 2,7b-9.13 Matt 23,1-12

November 2011

Tir 1
Allehelgensdag
Åp 7,2-4.9-14 Sal 23,1-2.3-4ab.5-6 1 Joh 3,1-3 Matt 5,1-12a

Ons 2
Allesjelersdag
2 Makk 12,43-46 Sal 103(102),8+10.13-14.15-16.17-18 Rom 8,31-35.37-39 Joh 14,1-6 eller Visd 3,1-9 Rom 6,3-9 Matt 25,31-46 eller Jes 25,6.7-9 1 Kor 15,20-28 eller Rom 5,5-11 Joh 11,17-27 eller Matt 11,25-30

SØN 6
32. søndag i det alminnelige kirkeår
Visd 6,12-16 Sal 63(62) 1 Tess 3,13-18 (kortere: 1 Tess 3,13-14) Matt 25,1-13

SØN 13
33. søndag i det alminnelige kirkeår
Ordsp 31,10-13.19-20.30-31 Sal 128(127) 1 Tess 5,1-6 Matt 25,14-30 (kortere: Matt 25,14-15.19-21)

SØN 20
Kristi kongefest
Esek 34,11-12.15-17 Sal 23(22) 1 Kor 15,20-26.28 Matt 25,31-46

SØN 27
Søndagtekster år B, hverdagslesninger år II
1. søndag i advent
Jes 63,16b-17;64,1a.3-7 Sal 80(79) 1 Kor 1,3-9 Mark 13,33-37

Desember 2011

SØN 4
2. søndag i advent
Jes 40,1-5.9-11 Sal 85(84) 2 Pet 3,8-14 Mark 1,1-8

SØN 11
3. søndag i advent
Jes 61,1-2a.10-11 Luk 1, 46-50.53-54 1 Tess 5,16-24 Joh 1,6-8.19-28

SØN 18
4. søndag i advent
2 Sam 7,5.8b-11.16 Sal 89(88) Rom 16,25-27 Luk 1,26-38

Lør 24
Julaftenvigilien:
Jes 62,1-5 Sal 88,4-5.16-17.27+29 Apg 13,16-17.22-25 Matt 1,1-25 (kortere: Matt 1,18-25)

SØN 25
Kristi fødselsfest
1. julemesse - Midnattsmessen: Jes 9,2-7 Sal 95,1-2a.2b-3.11-12.13 Tit 2,11-14 Luk 2,1-14
2. julemesse - Messen ved daggry: Jes 62,11-11 Sal 97(96) 1+6.11-12 Tit 3,4-7 Luk 2,15-20
3. julemesse - Juledag: Jes 52,7-10 Sal 96(95) 1-2a.2b-3.11-12.13 Hebr 1,1-6 Joh 1,1-18 (kortere: Joh 1,1-5.9-14)