DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKER

TEKSTER OG PREKENER

DEN KATOLSKE KIRKES LITURGI
EKSTRAORDINÆR FORM

DVS. DEN TRADISJONELLE LATINSKE MESSEN (TLM)

Det er enkelte forskjeller mellom den ordinære og den ekstraordinære liturgien, bl.a. en del ting i selve kirkeåret. Dessuten må latinen læres, samt mange detaljer i messefeiringen. Så langt har jeg gjort klar følgende ressurser:

LES den norske messeboken fra 1961 - sidene er skannet inn

SØNDAGENES TEKSTER - fra tlm-oslo.katolsk.no

Innledning til den norske messeboken - (htm)

Kirkeårets tekster - TLM

KIRKEÅRET/liturgisk kalender (generelt for alle år) ifølge den "gamle" messen

ORDO / den liturgiske kalenderen for 2019 (for TLM):
   på engelsk: SE HER,
og en enkel kalender fra FSSP

ORDO / den liturgiske kalenderen for 2018 (for TLM):
   på engelsk: SE HER,
og en enkel kalender fra FSSP

ORDO / den liturgiske kalenderen for 2017 (for TLM):
    på engelsk (bearbeidet): htm-fil
(og en enkel kalender fra FSSP)

       ORDO / den liturgiske kalenderen for 2016 (for TLM):
         på engelsk - en
enkel kalender fra FSSP)

ORDO / den liturgiske kalenderen for 2015 (for TLM):
   på engelsk (bearbeidet): htm-fil
(og en enklere kalender fra FSSP)

       ORDO / den liturgiske kalenderen for 2014 (for TLM):
         på engelsk (bearbeidet): htm-fil
(og en enklere kalender fra FSSP)

ORDO / den liturgiske kalenderen for 2013 (for TLM):
   på engelsk (bearbeidet): htm-fil (og en enklere kalender fra FSSP)

ORDO / den liturgiske kalenderen for 2012 (for TLM):
   på engelsk (bearbeidet): htm-fil

ORDO / den liturgiske kalenderen for 2011 (for TLM):
   på engelsk (bearbeidet): htm-fil

ORDO / den liturgiske kalenderen for 2010 (for TLM):
   på engelsk (bestdomiarbeidet): htm-fil - pdf-fil

ORDO / den liturgiske kalenderen for 2009:
   på engelsk (bearbeidet): htm-fil - pdf-fil

ORDO / den liturgiske kalenderen for 2008:
   på engelsk (bearbeidet): htm-fil - pdf-fil

Generer din egen TLM-kalender - Hovedside for evangelizo.org

Prestens bønner når han tar på seg messeklærne.

Et oppsett med den tradisjonelle messen på latin og norsk: htm-fil - pdf-fil
Messen på latin-engelsk (interlineært)

Tridentine Latin Rite Missal Project - Bønner og tekster til alle søndager og større helligdager

En latinsk-norsk dialogmesse fra 1949 (pdf-fil)

Overgangsmessen norsk-latin fra 1966 (pdf-fil)

Ritus servandus (hvordan feire messen) på engelsk: htm-fil - pdf-fil
Ritus
servandus på latin: pdf-fil

The Rubrics of the 1962 Roman Missal: htm-fil - pdf-fil

Mp3-fil av hele messen lest på latin:   http://aomoi.net/odv/tlm/latin_mass_audio.mp3   
Bare canon:
  http://aomoi.net/odv/tlm/canon_missae_lat.mp3


Sanctamissa.org er en viktig ressursside.

Det samme gjelder nettsidene til The Latin Mass Society i England.


GÅ TILBAKE TIL ODDVAR MOIs HOVEDSIDE


Kontaktadresse: oddvar.moi@katolsk.no