juli 2012

To lange og interessante intervjuer med erkebiskop J. Augustine Di Noia

Sist uke leste vi at den 68 år gamle dominikaneren og erkebiskopen, J. Augustine Di Noia, som har vært sekretær for Vatikanets sakramentskongregasjon, nå blir visepresident for den pavelige kommisjonen Ecclesia Dei. I to lange intervjuer – der jeg syns han er overraskende frittalende – sier han mye interessant.

Fra intervjuet med the Catholic News Service kan jeg ta med følgende:

Archbishop Di Noia told Catholic News Service June 26 the Vatican needed to help people who have strong objections to the council see «that these disagreements don’t have to be dividing or keep us from the same Communion table.»

«It is possible to have theological disagreements while remaining in communion with the see of Peter,» he said.

«Part of what we’re saying is that when you read the documents (of Vatican II), you can’t read them from the point of view of some liberal bishops who may have been participants (at the council), you have to read them at face value,» Archbishop Di Noia told CNS. «Given that the Holy Spirit is guiding the church, the documents cannot be in discontinuity with tradition.»

Og fra intervjuet med the National Catholic Register tar jeg med:

In a bid to keep talks on course to a possible reconciliation, Pope Benedict XVI has appointed American Archbishop J. Augustine DiNoia as vice president of the commission charged with helping to bring the Society of St. Pius X back into full communion with Rome.

Noen har gitt dette intervjuet overskriften: «The Pope doesn’t want this division to continue.»

Forsoningen med SSPX vil ta noe mer tid

Forrige uke leste jeg en hel del om den siste utviklingen i forsoningsprosessen mellom Vatikanet og SSPX – det fikk meg til å tenke en hel del, men jeg har ikke tenkt å skrive så mye om det på bloggen. Det ser ut som man trenger mer tid (selv om mange trodde at alt var klart) på den dogmatiske grunnlagsteksten, der tilstrekkelig enighet skal stadfestes og undertegnes, før de kirkerettslige tingene kan ordnes.

Men i denne posten på Rorate cæli står det en hel del litt sjokekrne om lekkasjer og ulydighet innen SSPX, bl.a.:

Furthermore, I inform all members of the Chapter that … the Superior General has deprived Bp. Williamson from the position of capitulary due to his stand calling to rebellion and for continually repeated disobedience. He has also been forbidden to come to Écône for the ordinations.

FSSP får en ny (flott) kirke i Fribourg

Jeg leste hos Rorate cæli i går: «The Swiss Catholic news agency APIC reported yesterday that Bishop Charles Morerod OP of the Diocese of Lausanne, Geneva and Fribourg has decided to entrust the pastoral care of the Basilica of Our Lady (Basilique de Notre-Dame) in Fribourg to the FSSP, starting September 2012.»

Det er en god nyhet, for det er vanskelig å få folk til å komme i messer om man ikke har en fast tid og et fast (og godt) sted å tilby, og FSSP måtte i Fribourg tidligere bruke flere ulike kirker – som også hadde andre brukere, slik at det var mange hensyn å ta. Og det er ekstra hyggelig å lese om nyheter (i fremmede land) som man selv også har litt ekstra kjenneskap til. De to bildene av den aktuelle kirken i Fribourg har jeg nemlig tatt selv, i mars i år, da jeg var der for å snakke med FSSP’s leder, Fr. Berg. Og dagen før jeg traff ham, hadde han hatt sin første samtale med biskop Morerod – en dominikaner flere av oss møtte i Oslo ikke lenge før han ble utnevnt til biskop.

Bildet under viser koret i kirken ganske tydelig; det er ikke mye arbeid å flytte det upassende bordet og de upassende stolene, så høyalteret kan brukes slik det var tenkt.

Under et bilde av meg selv samme dag i Fribourg – utenfor en av nabokirkene.

Festen for vår Herres Jesu Kristi hellige blod – 1. juli

I den tradisjonelle kalender feires 1. juli alltid festen for vår Herres Jesu Kristi hellige blod, også når dagen faller på en søndag. I dagens messe brukes bl.a. følgende tekster:

Inngangsvers, Joh.åp. 5,9-10: «Herre, med ditt blod har du frikjøpt for Gud mennesker av alle stammer og tungemål, av alle folk og nasjoner.Til et kongerike har du gjort dem.»

Graduale, 1. Joh. brev 5, 6-8: «Han er den som kom med vann og med blod, Jesus Kristus – ikke bare med vannet, men med vannet og blodet. .. For det er tre som vitner: Ånden og vannet og blodet, og disse tre samstemmer.»

Evangelium, Joh. 19, 30-35: «Da Jesus hadde fått eddikvinen, sa han: Det er fullbrakt! Så bøyde han hodet og oppgav sin ånd. Det var helgaften, og de døde måtte ikke bli hengende på korset over sabbaten, for denne sabbaten var en stor høytidsdag. Jødene bad derfor Pilatus om at bena måtte brytes på dem, og likene bli tatt ned. Soldatene kom da og brøt bena først på den ene og så på den andre som var blitt korsfestet sammen med Jesus. Da de kom til Jesus, så de at han alt var død, og de brøt ikke hans ben. Men en av soldatene stakk ham i siden med et spyd, og straks kom det ut blod og vann. Og den som har sett det, han har vitnet om det, og hans vitnesbyrd er sant.»

Til matutin er de tre første lesningene tatt fra Hebreerbrevet – lesning 4-6 fra en preken av Johannes Krysostomos, og lesning 7-9 fra Augustin. Her er de første tre leningene:

Heb 9:11-15
Men Kristus er kommet som øversteprest for de frelsesgoder som vi nå har. Han har gått igjennom det teltet som er større og mer fullkomment, og som ikke er laget av menneskehånd, det vil si: som ikke hører denne skapte verden til. Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen én gang for alle, og således vant han en evig forløsning. Riktignok er det slik at blodet av bukker og okser gjør hellig og ren i det ytre, likeså vann med asken av en kvige, når det blir stenket på dem som er blitt urene. Hvor mye mer skal da ikke Kristi blod rense vår samvittighet fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud. Kristus har jo i kraft av en evig Ånd båret seg selv fram som et lyteløst offer for Gud. Så er da Kristus mellommann for en ny pakt. Han døde, og det ble til forløsning fra overtredelsene under den første pakt, for at de som er kalt, skal få den evige arv som var lovt.

Heb 9:16-22
Det er med pakten som med et testamente: det må godtgjøres at den som har opprettet det, er død. Først når han er død, er det gyldig; det trer ikke i kraft så lenge han lever. Derfor ble heller ikke den første pakt innviet uten blod. Da Moses hadde kunngjort for hele folket alle budene som står i loven, tok han blodet av kalvene og bukkene sammen med vann, skarlagenrød ull og isop, stenket så blodet både på bokrullen og på hele folket og sa: «Dette er blodet for den pakten som Gud har fastsatt for dere.» Like ens stenket han blod på teltet og på alle de kar som ble brukt under gudstjenesten. Etter loven blir jo nesten alle ting renset med blod, og synd blir ikke tilgitt uten at blod blir utøst.

Heb 10:19-24
Så kan vi da, brødre, i kraft av Jesu blod med frimodighet tre inn i helligdommen. Han har innviet en ny og levende vei for oss dit inn gjennom forhenget, det vil si hans jordiske legeme. Når vi har så stor en prest over Guds hus, så la oss tre fram med oppriktig hjerte i troens fulle visshet, med hjertet renset for vond samvittighet og legemet badet i rent vann. La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp; for han som gav løftet, er trofast. La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger.

Alle bibeltekster her er fra Bibelselskapets utgave 1978/85.

Skroll til toppen