Snakket om katekese til de nordiske biskopene

Her er jeg avbildet sammen med Ulrika Erlandsson (les om henne og KPN) i går på møtet til den nordiske bispekonferansen (i Luxemburg). Vi snakket om hvor viktig det kateketiske arbeidet er.