september 2005

Katolsk-luthersk dokument om apostolisitet

I dag leste jeg en nyhetsmelding fra www.zenit.org om et nært forestående dokument fra den lutherske – romersk-katolske enhetskommisjonen om hva det betyr at kirken er katolsk. Jeg må innrømme at jeg ikke var klar over at noen arbeidet på et slikt dokument – og det blir veldig interessant å se hva det kan inneholde av enighet. Meldingen lød slik:

BARI, Italy, SEPT. 26, 2005 (Zenit.org).- The Holy See and the Lutheran World Federation are in the final stages of the writing of a joint document «on the Church’s apostolicity and apostolic succession.»

The work is being done at a meeting of members of the Lutheran-Roman Catholic Commission on Unity. The Pontifical Council for Promoting Christian Unity is the host of the meeting, which ends Thursday.

The commission members are discussing a comprehensive draft report, with the aim of making the document ready for publication in 2006.

The dialogue, which began in 1967, is held by the Lutheran-Roman Catholic Commission on Unity under the auspices of the Lutheran World Federation and the pontifical council on Christian unity.

This is the last meeting in the present phase of the dialogue. Published reports of the international Lutheran-Roman Catholic dialogue include «The Eucharist» (1978); «Ways to Community» (1980); «The Ministry in the Church» (1981); and «Facing Unity» (1984).

In 1999 a joint document was published on the doctrine of justification, which resolved the principal disagreement with Martin Luther and to which the Methodists hope to adhere «next year,» said Cardinal Walter Kasper, president of the pontifical council on Christian unity.

Liberale prester i Den norske kirke

I Vårt land for 21/9 ble det omtalt en undersøkelse foretatt av Paul Leer-Salvesen, om presters syn på samboerskap, homofili og fortapelsen. De 19 prestene som var intervjuet ville f.eks. alle la være å kalle samboerskap for synd. Leer-Salvesen konkluderer med følgende råd til DNKirke: «Kirken bør offentlig gi uttrykk for at den aksepterer forpliktende samboerskap som forenlig med kristen etikk. Kirken bør ta et offentlig oppgjør med synet på fortapelse som evig fysisk pine i helvete. Kirken bør åpne for homofile partnere i alle stillinger.»

Det var litt sjokkerende at en så stor del av prestene helt har forlatt disse kristne moralnormene. Utnevnelsen av ny biskop i Fredrikstad viser også denne holdningen ganske tydelig, gjennom at så mange har godtatt den nye biskopens syn på homofili.

Det kan virke som de fleste protestantiske kirker er ut av stand til å holde fast på en bibelsk etikk; det er visst nesten bare katolikkene man kan stole på nå for tiden. (!) Denne mangelen på styring og autoritet i den lutherske kirke var forøvrig en av mine egen første grunner til å bevege meg i retning av Den katolske kirke for 12-13 år siden.

VÅRT LANDS ARTIKKEL KAN LESES HER

Oppropet mot en nøytral ekteskapslov

Her legger jeg ut hele oppropet mot en kjønnsnøytral ekteskapslov, som jeg for noen uker siden undertegnet. Det begynner slik:
«Åpent brev fra kristne ledere om kjønnsnøytral ekteskapslov
Landsmøtene for Ap, RV, SV og Venstre har i vår programfestet at Norge bør innføre en såkalt kjønnsnøytral ekteskapslov. En slik lov vil ikke lenger definere ekteskapet som et samliv mellom mann og kvinne, men være «nøytral» i forhold til kjønn.»

LES HELE OPPROPET HER

Pavens økumenikk

Nettstedet www.chiesa, som jeg ofte leser, trykket 1/9 alle økumeniske taler og kommentarer pave Benedikt fremføre under sitt opphold i Tyskland i august. ARTIKKELEN KAN LESES HER

Avisen Dagen har også lest samme artikkel og skriver om den på lederplass mandag 5/9. De legger vekt på at pave Benedikt «finner det bedre å fokusere på Guds ord enn på institusjonsbasert økumenisk dialog».

Les hele lederartikkelen her

Med på opprop mot kjønnsnøytral ekteskapslov

Sist uke «dristet» jeg meg til å skrive under på et opprop mot den kjønnsnøytral ekteskapsloven som er foreslått innført i Norge. Jeg sier «dristet», siden jeg vel i stor grad ble stående sammen med kirkeledere som på mange områder står langt borte fra Den katolsk kirke.

Innholdsmessig er det ikke tvil om at vår kirke aldri kan akseptere slike ekteskap. 5. september i fjor uttalte bl.a. vår biskop seg slik i avisen Dagen:

Den katolske biskopen, med sete i Oslo, Gerhard Schwenzer, håper alle norske kirkeledere vil avvise forslaget:
Å vie personer av samme kjønn, strider helt klart imot Skaperens mening med ekteskapet. Han skapte mennesket i sitt bilde, som mann og kvinne. Han gav dem i oppdrag å være fruktbare og befolke jorden, understreker den katolske biskopen. Han viser dessuten til at Jesus uttrykkelig henviste til denne skapelsesberetningen, da han understreket at mann og kvinne skulle leve i et livsvarig og trofast fellesskap. Dette innebærer at Den katolske kirke ikke kan anse et forhold mellom to personer av samme kjønn som et ekteskap eller en familie, konkluderer biskop Schwenzer.

Avisen Dagen skriver om oppropet: «En rekke kristenledere i Bergen advarer nå i et opprop mot en kjønnsnøytral ekteskapslov. Det understrekes at viktige samfunnsverdier og bibelske prinsipper står på spill.»

Her kan man lese artikkelen i Dagen

Skroll til toppen