oktober 2005

Lønning i Vatikanet – 2

Vårt Land har nå sist lørdag en større artikkel om biskop Lønnings innlegg på bispesynoden i Vatikanet. På forsiden står det at han «Taler paven midt imot». Han «Ba paven åpne nattverdbordet» og sier at han egentlig var ganske snill i sitt innlegg. Artikkelen i Vårt Land kan leses her. (Oppdatering: Denne lenken fins ikke lenger.)

Jeg har selv skrevet et leserinnlegg til Vårt Land, siden jeg ikke vær særlig enig med Lønning. Der sier jeg at:

Det er jo faktisk to svært sentrale spørsmål Kirken må avklare før den eventuelt kan åpne nattverdbordet for protestanter. 1) For å åpne Den katolske kirkes nattverdbord må man kunne slå fast at man er tilstrekkelig enige i viktige trosspørsmål, inklusive selve sakramentforståelsen. 2) For å tillate katolikker å delta i protestantiske nattverdhandliner må man kunne slå fast at den protestantiske bispe- og presteordinasjonen er fullt ut gyldig, slik at nattverden som feires der er den samme som den katolske nattverden.

Til nummer 2 av disse spørsmålene gjenstår det ganske mye før man kan komme til enighet, til spørsmål 1 litt mindre, men heller ikke der er man kommet i mål. Det mest konstruktive etter min mening er å komme med konkrete innspill som kan løse disse gjenstående problemene.

HELE LESERINNLEGGET KAN LESES HER

Intervju med meg i Dagen, lørdag 29/10

Avisen Dagen hadde et intervju med meg i går, litt i etterkant av bispesynoden i Roma – der noen av temaene fra synOden ble berørt; både spørsmålet om gifte prester og problemet med de gjengifte og kommunion. Fokuset i artikkelen ser vi tydelig i overskriften/ innledningen: «Etter hvert har mange forstått at vi er konservative. – I Norge fremstår gjerne Den katolske kirke som moderne, liberal og kulturåpen, men etter hvert er det nok mange som har forstått at vi egentlig er veldig konservative.»

«LES INTERVJUET HER. (Oppdatering: Denne lenken fins ikke lenger.)

Intervju med biskop Bernt Eidsvig

I dag har både Vårt Land og Dagen et intervju med vår nye biskop, Bernt Eidsvig, som skal ordineres i Oslo lørdag 22. oktober. Vårt Land melder at ca 140 prester og biskoper (15) skal være til stede ved ordinasjonen. Selv skal jeg selvsagt reise, men jeg hadde ikke ventet så mange prester der; det er dobbelt så mange katolske prester som det bor i Norge.

Det som begge avisene rapporterer er at Eidsvig syns tiden nå er kommet til å samarbeide mer med de konservative enn de liberale i Den norske kirke. Tidligere samarbeidet nok Kirken mest med kulturåpne og litt liberale lutheranere. Man følte seg ikke så nær de mer konservative og pietistiske, og disse omfavnet heller på ingen må katolikkene. Men nå er dette blitt annerledes.

Slik uttaler Eidsvig seg i Dagen: «Jeg er usikker på hvilken retning Den norske kirke kommer til å ta. I tidligere tider var det mest naturlig for den katolske kirke å samarbeid med de liberale. Nå virker det som om vi har mest til felles med de pietistiske. Jeg har notert meg at Gunnar Stålsett skal ha uttalt at den katolske kirke er for konservativ når det kommer til etiske spørsmål. Jeg er likefullt opptatt av økumeniske spørsmål, og håper at våre to kirkesamfunn en dag kan samles ved nattverdsbordet, proklamerer Eidsvig.»

Anbefalinger fra synoden til pave Benedikt

Mer fra den pågående bispesynoden om eukaristien i Roma.

I går ble listen med femti forslag til pave Benedikt lest opp under synoden. Da kardinal Errazuriz fra Chile informerte journalister om dette, sa han at forslagene var «en viktig invitasjon fra bispesynoden om gå inn i nattverdens mysterium» Han sa også at «å gå inn i en kirke ikke skulle handle om å knele, sette seg, reise seg og så gå ut, men om å møte det dype og hellige, slik at den troendes personlige liv går inn i nattverdens mysterium, i Kristi virkelige nærhet.» Bispesynoden håper at de «troendes liv blir til en forlenget messe og at messen vil forme hele deres liv,» la han til. De konkrete forslagene fra biskopene blir ikke offentliggjort, slik at paven står fritt når han etter synoden skal utforme dokumentet fra denne bispesynoden om eukaristien.

Her kan men lese litt mer generelt om innholdet i forslagene

Per Lønning har deltatt i bispesynoden

Til min overraskelse har biskop Per Lønning vært invitert med i bispesynoden i Roma, som pågår i disse dager. Tirsdag ettermiddag fikk han ordet og snakket (mest) om skuffelsen over mangelen på nattverdsfelleskap mellom katolikker og lutheranere/protestanter.

Jeg syns vel ikke hans innlegg var så veldig interessant eller nytenkende (ut fra det utdraget jeg selv har lest av det), kanskje virket det mer som en repetisjon av gamle synspunkter. Felleskommunion er selvsagt et mål for kristne, men den siste utviklingen i de anglikanske og lutherske kirker har vel ikke gjort det lettere å få dette til. Etter mitt syn vil det være mer fruktbart å finne ut hva som må til for at man kan ha felles nattverdbord.

Deler av hans innlegg kan leses her

Kommentarer til min blog

I går fikk jeg en henvendelse fra KRISTNE BLOGGER der min blog ble kommentert. En del del positive ting ble sagt om min blog, bla. at den var nøktern og informerende, men det ble også etterlyst et mer personlig preg, bl.a. om hvorfor jeg ble katolikk. (Oppdatering: Denne lenken fins ikke lenger.)

Dette siste kan man lese om på mine (mer tradisjonelle og mye eldre) hjemmesider, SE HER. Kanskje jeg etter hvert skal forsøke å knytte mine mer tradisjonelel hjemmesider mer sammen med min nye blog?

Verdig feiring av messen

For flere dager siden leste jeg i referatene fra bispesynoden om en katolsk biskop i Russland, erkebiskop i Moskva, Tadeusz Kondrusiewicz, som snakket om hva som var det viktigst for ham i denne synoden som omhandler eukaristien. Jeg har tenkt mye på det biskopen sier, når han Da han (som flere andre biskoper fra Øst-Europa) legger vekt på hvor viktig det er at messen alltdi blir feiret med alvor og verdighet – ellers viser presten med sine handlinger at messen ikke betyr så mye. Han sier bl.a.:

For me personally, I would say accuracy in celebrating the Mass and the liturgy. I’m very sensitive to this expression of our faith. I believe very much in lex orandi, lex credendi, ‘the law of worship is the law of faith.’ The Mass is not the property of the priest. It was established by Christ, and its essentials come from above. The church can change some things, as it did after the Second Vatican Council, but it does so in the form of norms, and we have to preserve them. It’s not some kind of show for the priest to arrange according to his own whims. … Maybe we’re just more traditional, I don’t know. Generally, we feel that failure to preserve the norms and to be accurate in the liturgical rites is one of many reasons that causes the faith of the people to decline. If there is no piety, if there is no accuracy, if the priest is doing I don’t know what …. if the priest doesn’t seem to take the Mass seriously, why should the people?

Større utdrag av intervjuet finnes her

Er reformasjonen over?

I USA er det nettopp kommet ut en bok med tittelen: «Is The Reformation Over?: An Evangelical Assessment Of Contemporary Roman Catholicism.» Selv om bokens innhold ikke er like dramatiask som tittelen, viser likevel forfatterne, Mark Noll og Carolyn Nystrom, at forholdet mellom evangelikale og katolikker er blitt mye bedre de siste årene.

LES ET INTERVJU MED MARK NOLL HER

Bispesynoden om eukaristien.

Bispesynoden som startet i Roma har følgende hovedtema: «The Eucharist: Source and Summit of the Life and Mission of the Church.» Et av målene med synoden, sa kardinal Angelo Scola fra Venezia, er å «rekindle amazement, generated by the Eucharist, in the many non-practicing baptized persons,» Kardinal Scola, som er ordstyrer ved bispesynoden, presenterte mandag tre viktige temaer som skulle tas opp i synoden: Gifte prester, gjengiftes adgang til kommunion og interkommunion.

LES HANS PRESENTASJON AV SYNODENS TEMAER

Skroll til toppen