De nordiske folkekirkenes særordning faller bort

I Fritanke kan vi lese:

Den norske kirkes søsterorganisasjoner i Sverige, Finland og Island, de såkalte «nordiske folkekirkene», har hver sin avdeling i Norge.

I lang tid har disse tre avdelingene ført opp folk som flytter til Norge som medlemmer uten å spørre dem først. Dette har vært akseptert av staten som grunnlag for offentlig støtte. Logikken er at folk som er medlemmer av kirken i hjemlandet automatisk blir overført til avdelingen i Norge når de flytter hit.

– De er jo allerede medlemmer i Svenska kyrkan. Å flytte til Norge er som å flytte fra Stockholm til Gøteborg. Man bytter bare fra en del av organisasjonen til en annen, forklarte prest i Svenska kyrkans lokalavdeling i Norge, Per Anders Sandgren, da vi snakket med han i desember i fjor.

I etterkant av avsløringene rundt katolikkenes kontroversielle medlemspraksis, har staten begynt å diskutere praksisen også til de nordiske folkekirkene. Ikke minst med utgangspunkt i at katolikkene aktivt bruker særordningen til de nordiske folkekirkene som argument for at de også må få lov til å føre opp medlemmer uten å spørre først.

I november sendte Fylkesmannen i Oslo og Akershus, som forvalter statsstøtten til tros- og livssynssamfunn, et brev til Kulturdepartementeet og spurt hvordan loven skulle tolkes.

– Er det slik at særordningen til de nordiske folkekirkene fortsatt kan aksepteres? spør Fylkesmannen.

Nå har svaret kommet, og det er nei. …

I en annen artikkel i Fritanke diskuteres det om de nordiske folkekirkene nå må kontakte alle sine medlemmer.