mai 212005
 

Jeg ble ganske skuffet da jeg leste Vårt Land i dag. Halvor Nordhaug forklarer at han i lengre tid har ment at homofile samboende har valgt den beste og mest stabile løsning, og derfor gjerne må motta nattverden. Om slike personer også kan ordineres til prestetjeneste overlater han til kirkemøtet å bestemme.
Det jeg syntes var mest urovekkende var likevel Nordhaugs argumentasjon: Utvilsomt er NT mot et aktivt seksualliv mellom homofile, men de kristne (også konservative) har allerede godtatt mange ting som Bibelen ikke åpner for, bl.a. gjengifte, derfor kan/må vi også godta homofil praksis. Når man argumenterer på denne måte, er det da noe som halst man ikke skal måtte godta?

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(obligatorisk)

(obligatorisk)