jun 292006
 

I Italia er 29. juni en helligdag/fridag siden det er festdag for de to apostlene Peter og Paulus, som kalles apostelfyrstene, og er viktige for katolikker over hele verden – men som likevel ikke feires så grundig som her i Italia alle steder. I Norge har vi (få) katolikker i mange år flyttet festen til nærmeste søndag, siden man vil at så mange som mulig skal få delta i feiring – og 29/6 altså ikke er fridag.

Hvorfor er apostlene Peter og Paulus, så viktige for Italia? Fordi de begge led martyrdøden i Roma. I mine økumeniske studer i vår har dette punktet blitt nevnt utallige ganger og spesielt i samtalene med den ortodokse kirke har dette poenget gitt paven (Peters etterfølger) og byen Roma et godt argument.

Tekstene for dagen er følgende, og nevner både Paulus’ og Peters vitnesbyrd:

Min kjære Timoteus, selv er jeg alt i ferd med å ofres, og tiden er inne da jeg skal bryte opp. Jeg har stridd den gode strid, fullført løpet, vært trofast. Og nå ligger rettferdighetens seierskrans ferdig til meg; den skal Herren, den rettferdige dommer, gi meg på den store dag . (2. Timoteus 4)

Jesus spurte sine disipler: “Hvem sier folk at Menneskesønnen er?” De svarte: “Noen sier Johannes Døperen, noen Elija, andre Jeremia eller en av profetene.” “Men dere,” spurte han da: “hvem sier dere at jeg er?” Da tok Simon Peter ordet, og svarte: “Du er Messias, Sønn av den levende Gud.” Og Jesus svarte ham: “Salig er du, Simon Bar-Jona! Dette har ikke kjøtt og blod åpenbart for deg, men min Far i himlene. Og jeg sier deg, at du er Peter – Klippen – og på denne klippe vil jeg bygge min Kirke. Og den skal dødsrikets porter aldri få i sin vold. (Matteus 16)

Les alle tekstene her og bønnene/antifonene:

  2 Responses to “Festen for apostlene Peter & Paulus”

 1. […] Fader Oddvar Moi, kapellan i St. Paul katolske kyrkje i Bergen, for augneblinken i Italia, forklarar i bloggen sin at 29. juni er helgedag/fridag i Italia, mykje på grunn av at Peter Og P […]

 2. Til Moi

  Det kalles Jonsok og Persok, og jeg har vært med på å feire “Aposteldagen” svært grundig da vi måtte synge i kor, og for å få til det må man sette seg grundig inn i hva dagen og emnet handler om.

  Det var da jeg fant ut at Peter og Paulus jo var hverandres rake motsetninger karaktermessig, men at de må ha hatt lange samtaler. Jeg har skrevet om det før her.

  Vi fant til og med en blomst for dagen, man skulle ha blomster på gravstedet og aposteldagen er blodrød men man mente det finnes ikke røde blomster på denne årstid.

  Hvilket jo slett ikke er tilfelle, Blodstorkenebb, Geranium sanguinea, en av våre aller fineste.

  Den er purpur og meget konstant i farven hvis man vil vite hva purpur er for noe.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(obligatorisk)

(obligatorisk)