aug 122006
 

Denne festen har fra 400-tallet blitt feiret 15. august over hele kristenheten – helt til protestantene tok den bort (!). Dagen er den størte festdagen for Maria, Gudefødersken (Theokotos), gjennom hele kirkeåret. Dette gjelder Maria som andre helgener; dødsdagen, som samtidig er fødselen til det evige liv, er den viktigste dagen å markere.

Jeg jobber nå med prekenen til i morgen, men som forberedelse kan man lese dagens tekster og bønner/antifoner.

Katolsk.no har også mer informasjon denne høytiden, som i vårt bispedømme feires søndagen som faller nærmest 15. august – i år søndag 13. august.

  One Response to “Festen for Marias opptagelse i himmelen”

  1. Skal fortelle deg en liten morsom ting. Venstre i vestfold arrangerer olsok fest hvert år. Pusigg hva??

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(obligatorisk)

(obligatorisk)