feb 222009
 

Dagens messe har følgende bønner og antifoner (inngangsverset, fra Sal 13, 6, er overskrift):

KIRKEBØNN
Allmektige Gud, hjelp oss til alltid å lytte til din sannhets ord, sa vår tale og vår handling kan være etter din vilje. Ved vår Herre Jesus Kristus …

BØNN OVER OFFERGAVENE
Herre, ved denne hellige handling tjener vi deg etter din vilje. Ydmykt ber vi at det vi ofrer til din ære, må bli oss til frelse. Ved Kristus, vår Herre.

KOMMUNIONSVERS
Herre, jeg tror at du er Kristus, den levende Guds Sønn, som er kommet til denne verden. (Joh 11, 27)

SLUTNINGSBØNN
Allmektige Gud, la oss få kjenne virkningen av den frelse som vi gjennom disse mysterier har mottatt pant på. Ved Kristus, vår Herre.

…………….

Dagens tekster handler mest om at Herren tilgir synder, og at Kristus også har myndighet til å tilgi synder:

FØRSTE LESNING
Første lesning Jesaja 43, 18-19.21-22.24b-25
Så sier Herren: Tenk ikke på det som hendte før, akt ikke på det som engang var! Nå skaper jeg noe nytt. Det spirer allerede frem. Merker dere det ikkei Ja, jeg legger vei i ødemarken og stier i ørkenen. Det folk jeg har dannet meg, skal forkynne min pris. Men du har ikke påkalt meg, Jakob, du, Israel, har ikke strevet for meg. Du plaget meg bare med dine synder, og trettet meg med dine ugjerninger. Jeg, ja jeg, er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld; dine synder kommer jeg ikke mer ihu.

EVANGELIUM
Markus 2,1-12
Noen dager senere kom Jesus tilbake til Kapernaum, og det ble kjent at han var hjemme. Da samlet det seg så meget folk at det ikke engang fantes plass foran døren, og han forkynte budskapet for dem. Så kom de med en som var lam; han ble båret av fire mann. Men da de ikke kunne komme frem til ham for folkemengden, tok de og rev opp taket over det stedet hvor han stod, og firte båren med den lamme ned gjennom hullet. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme: “Min sønn, dine synder er deg tilgitt.” Men noen lovkyndige som satt der, tenkte ved seg selv: “Hvordan kan han si noe slikt? Dette er gudsbespottelse. For hvem kan tilgi synder, uten én: Gud?” Men Jesus, som leste deres tanker, sa til dem: ”Hva er dette for tanker? Hva er lettest: Å si til den lamme: ‘Dine synder er deg tilgitt,’ eller: ‘Reis deg, ta din båre og gå?’ Men for at dere skal vite at Menneskesønnen her på jorden har makt til å tilgi synder,” – så sier han til den lamme: “Reis deg, du, ta din båre og gå hjem!” Og han stod opp, tok båren og gikk ut for alles øyne, slik at folk var helt ute av seg, priste Gud og sa: ”Aldri før har vi sett noe slikt.”

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(obligatorisk)

(obligatorisk)