apr 162009
 

Født:
Joseph Ratzinger ble født lørdag den 16. april 1927 i Marktl am Inn i bispedømmet Passau i Tyskland.

Utdannelse:
Han var en eksemplarisk student på gutteseminaret og presteseminaret og studerte ved Høyskolen i filosofi i Freising og ved Universitetet i München (doktorgrad i teologi). I 1953 utga han en høyt anerkjent avhandling om “Mennesker og Guds hus i den hellige Augustins lære om Kirken”.

Prest:
Han ble presteviet den 29. juni 1951 og gjennomførte videre studier i Roma (1951-1952). Han underviste … i Freising … Bonn … i Münster … i Tübingen. Bare 35 år gammel ble han i 1962 utnevnt til rådgiver for erkebiskopen av Köln, kardinal Joseph Frings, på Det annet Vatikankonsil (1962-1965). Han underviste ved Universitetet i Regensburg … … medlem av Vatikanets internasjonale teologiske kommisjon (1969-1977).

Biskop:
Han ble utnevnt til erkebiskop av München und Freising den 24. mars 1977 av pave Paul VI (1963-1978). Han ble konsekrert den 28. mai 1977 i München av Josef Stange, biskop av Würzburg.

Kardinal: Han ble 50 år gammel kreert til kardinal …

Les mer om Joseph Ratzinger på katolsk.no. Fra NLM-bloggen tar jeg med følgende bønn for vår kjære pave på denne fødselsdagen:

V. Orémus pro beatíssimo Papa nostro Benedícto.
R. Dóminus consérvet eum, et vivíficet eum, et beátum fáciat eum in terra, et non tradat eum in ánimam inimicórum ejus.

Pater. Ave. Glória.

Omnípotens sempitérne Deus, miserére fámulo tuo Pontífici nostro Benedícto, et dírige eum secúndum tuam cleméntiam in viam salútis ætérnæ: ut, te donánte, tibi plácita cúpiat, et tota virtúte perfíciat. Per Dóminum nostrum Jesum Christum ….

  2 Responses to “Pave Benedikt fyller 82 år i dag. “Ad Multos Annos, Beatissime Pater!””

  1. Må vår kjære Pave Benedikt XVI, være Velsignet med ennu mange gode år i sin hellige gjerning!

    I en verden preget av krig og konflikt, moralsk forfall – og oppløsning av normer, fremmedgjøring og rotløshet, – trengs Han mer enn noensinne for å vise vei i åndelighet og lederskap for mennesket!

  2. Takk så mye for ditt innlegg, pastor Oddvar, jeg må innrømme at jeg hadde glemt vår Pavens fødselsdag i år. Og jeg skammer meg over det. Jeg husker den første talen han holdt rett etter sin valget. Da visste han meget godt at det skulle komme til å bli en stor kamp mot mange fiender, innenfor og utenfor Kirken. Han er virkelig “cooperator Veritatis” tross alt og alle, uten kompromiss. Vi fikk se nylig hvor mye det kostet for ham å være slik. Dominus conservet eum et vivificet eum…

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(obligatorisk)

(obligatorisk)