okt 242010
 

I kapittel 6 (les det her i sin helhet) skriver biskop Wember om Peters/ pavens plass i Kirken:

… “Du er Peter og på denne klippe vil jeg bygge min kirke, og helvetes porter skal ikke vinne over den. Og jeg vil gi deg nøklene til himmelriket, og hva du så binder… og hva du enn løser…”. Jesu egne ord gjør det klart at det som han har sagt om lederstillingen i kirken ikke bare kan gjelde Peter personlig, men den stillingen, det embetet som han inntar i kirken, med andre ord: det gjelder for Peters etterfølgere “inntil verdens ende”. Kristi kirke måtte fortsatt hvile på fjellet d.v.s. på det embete som Kristus har innstiftet for sin kirke og som Peter var den første innehaver av. …

… En har også hevdet at Kristi ord til Peter ikke hadde noe med Peters person å gjøre. Det som Jesus Kristus skal ha siktet til, skal være Peters tro som han hadde gitt uttrykk for ved sin bekjennelse: “Du er Kristus, den levende Guds sønn.” Det skulle ha vært denne tro Jesus tenkte på da han henvendte seg til apostelen og sa til ham: “Du er Peter, og på dette fjell vil jeg bygge min kirke … “. Det som Jesus ville gi uttrykk for, skulle ha vært: “Du har en urokkelig tro, og en slik tro som du nå har vist, kan jeg bygge min kirke på.” – Kristus kan ikke ha ment det slik, ellers ville – ja burde – han ha sagt det klart og umisforståelig. Det gjaldt jo en uhyre viktig sak. En kan ikke fri seg for inntrykket at det øves vold mot Kristi ord når det påstås at Kristus talte om troen da han henvendte seg til Peter personlig: Du er Peter, og på dette fjell vil jeg bygge min kirke.” (Peter betyr fjell. Og hvorfor gir Kristus apostelen Simon dette navn?!) Nei, det er ikke Peters tro, men Peters person og embete som er det fjellet Kristus bygger sin kirke på. Kristi ord kan ikke bety noe annet enn: Peter er øverste leder for Kristi kirke; den kirke som står på Peter, har Jesu Kristi ord for at den skal vare inntil verdens ende.

Konklusjonen som den katolske kirke tar av det vi hittil har hørt er: Kristi kirke kan bare være der hvor den grunnformen finnes som Kristus har bestemt for sin kirke. Bare den kirke kan være Kristi kirke som står i uavbrutt sammenheng med apostlene og apostlenes leder Peter. For katolikkene står troen på Jesus Kristus og troskapen mot Jesu Kristi kirke og fellesskapet med Peter i en indre vesenssammenheng.

  One Response to ““Du er Peter, og på denne klippe vil jeg bygge min kirke””

 1. … “Du er Peter og på denne klippe vil jeg bygge min kirke, og helvetes porter skal ikke vinne over den. Og jeg vil gi deg nøklene til himmelriket, og hva du så binder… og hva du enn løser…”.
  En må vel være minst “teolog” for å kunne bortforklare at disse ord ikke gjelder Peter.
  Som kjent får Peter fornyet sitt “mandat” ved Tiberias-sjøen: ….”fø mine lam…. vær hyrde for mine sauer.” Joh 21, 15-20
  Og at Peter har forstått sin oppgave som Kirkens leder går tydelig frem av hans opptreden på apostelmøtet i Jerusalem.
  Ap 15, 7. ” Brødre, dere vet at Gud for lenge siden utvalgte meg blandt dere……”
  Her skjærer han gjennom diskusjonen og “da ble hele forsamlingen stille…..” v.7

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(obligatorisk)

(obligatorisk)