apr 252011
 

Den kristne troen står og faller med sannheten i vitnesbyrdet om Jesu oppstandelse fra de døde. Hvis man fjerner dette, kan man likevel i den kristne tradisjonen utvilsomt finne en rekke bemerkelsesverdige ideer om Gud og mennesket. Men den kristne troen er død. Jesus er i dette tilfellet en mislykket religiøs personlighet; en personlighet som til tross for sitt fall forblir stor, og som kan gi næring til vår refleksjon. Men han forblir i en rent menneskelig dimensjon, og hans autoritet er kun gyldig i den grad hans budskap overbeviser oss. Bare hvis Jesus er stått opp fra de døde er det skjedd noe virkelig nytt, som forandrer verden og menneskets situasjon.
Joseph Ratzinger

Dette sitatet ligger i påsken i år øverst på document.no – viser seg å være sitert noe forkortet og redigert fra siste kapittel i pave Benedikts andre bok om Jesus fra Nasaret.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(obligatorisk)

(obligatorisk)