mai 302011
 

Det var ganske forutsigbart at dekanus ved Teologisk Fakultet i Oslo, Trygve Wyller, er glad for en større åpning for homofilt samliv på MF – som Vårt Land melder i dag. Wyller forventer også (eller håper, vil jeg tro) at MF skal gjøre et formelt vedtak om at de åpner for homofilt samliv. Men her er jeg ganske enig med MFs rektor, som sier at det er ikke slik ting fungerer. Lærerrådet ved MF gjør jo ingen vedtak av den typen, og det gjør man heller ikke på TF – for det er ikke slik vitenskapelige høyskoler fungerer.

Men samtidig møter retor Haanes seg selv nesten i døra; for om MF blir bedt (av kirke eller stat) om å avgi en uttalelse om dette temaet, da vil de jo likevel avgi en offisiell uttalelse om det. Noen utdrag fra dagens VL under:

… Det er veldig positivt, både for Den norske kirke, for de homofile og for norsk kristendom, at flere ansatte på MF enn før forstår at spørsmålet om homofilt samliv kan besvares med et ja innenfor rammen av kristen tro, sier Wyller.

Han sier at han nå regner med at «de ansvarlige organene ved MF fatter vedtak om det samme». En gallup er ikke forpliktende for institusjonen og ikke det samme som en uttalelse fra lærerrådet. Dette blir for alvor betydningsfullt dersom lærerrådet også sier ja til homofilt samliv. Jeg ser med forventning fram til at dette skal komme til uttrykk i forskjellige dokumenter, og at MFs ledelse, styre og forstanderskap slutter seg til det, sier dekanen. …

…. MF-rektor Vidar L. Haanes stiller seg uforstående til Trygve Wyllers ønske om at de ansvarlige organene ved MF nå må «fatte vedtak» i samsvar med Vårt Lands undersøkelse.

Wyller må i så fall si noe om hva han mener med «vedtak». Når fatter TFs styringsorganer prinsipielle vedtak på standpunkter om teologiske standpunkter? spør Haanes. … Wyller vet like godt som oss at vi er en akademisk institusjon. MF fatter ikke lærevedtak.

Har ikke MF gjort det tidligere?
Jo, lærerrådet avga læreuttalelser og vi gir fremdeles høringsuttalelser i konkrete saker. Men det er slutt på den tiden at vi kommer med uttalelser på eget initiativ i konkrete spørsmål, sier Vidar L. Haanes.

  One Response to “Enda mer om MF og homofilt samliv”

  1. T. Wyller har rett i at Kirken og våre teologiske læresteder bør ha et klart uttalt syn i spørsmålet om homofilt samliv. Derimot er jeg uenig i hans konklusjon om at homofilt samliv er forenlig med kristen etikk. Guds ord går klart i rette med et slkt syn.”Man trenger ikke å være en Einstein for å forstå dette.” (Sitatet er godt kjent.) – Det er ikke innenfor rammen av kristen tro å bryte med så klare utsagn som Bibelen har i deette spørsmålet. – At saken er vanskelig, er man innforstått med, men generelt blir man ikke mer tilfreds ved å klynge seg til det som til enhver tid “klør i øret”.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(obligatorisk)

(obligatorisk)