mai 292011
 

Jeg syns MFs rektor Vidar Haanes uttrykker seg uklart og ganske underlig – i alle fall slik Vårt Land siterer ham i lørdagens avis. Legg merke til at Haanes her uttaler seg om en generalsekretær i en av Den norske kirkes største frivillige organisasjoner, en mann som tidligere selv ogaså satt i MFs forstanderskap:

MF-rektor Vidar Haanes: Kjøde forstår ikke
Rolf Kjødes uttalelser viser at han verken forstår eller respekterer hvordan en vitenskapelig høgskole fungerer. Det er ikke min oppgave som rektor å beordre hva ansatte skal mene i bestemte spørsmål. Når noen, stiller spørsmål ved om jan-Olav Henriksen kan være ansatt ved MF er det min oppgave som rektor å forsvare hans plass og akademiske frihet ved MF, sier MF-rektor Vidar L. Haanes om Normisjon-general Rolf Kjødes uttalelser.

… Har MF et gigantproblem?
Nei. MF har et godt og bredt studietilbud og en god, kirkelig forankring. Vi legger stor vekt på en teologi som er forankret i bibel og bekjennelse for våre prestestudenter. jeg ser ikke at det er et problem at MFs lærere ikke går i takt i alle spørsmål.

(om forholdet til Universitetets teologiske fakultet) … MF er i sine grunnregler forankret i skrift og bekjennelse. Dessuten har vi en tett kontakt med det aktive menighetsliv i Den norske kirke. For oss er nok en kirkelig teologisk profil mer avgjørende enn for TF, svarer Vidar Leif Haanes.

Det virker på den ene side som om MFs rektor sier at 1) MF er en god, vitenskapelig høyskole – som selvsagt har forskningsfrihet og publikasjonsfrihet. Men på den annen side 2) er MF også “forankret i skrift og bekjennelse”. Men hva skal dette siste bety? På hvilken måte begrenser dette den helt frie, vitenskapelig forskning? For gamle Mf-venner, er det i alle fall underlig at det ikke skal få noen betydning for forståelse av et av de viktigste etiske spørsmål i vår tid; ekteskap, familieliv og seksualitet.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(obligatorisk)

(obligatorisk)