mai 282011
 

Man kan nok se små tegn til at utviklinga ville gå den veien allerede da jeg var student på MF – 1975-82 – i alle fall syntes jeg det, jeg var på flere områder (spesielt bibelsynet) ikke så fornøyd med mine lærere – men nå er det blitt ganske tydelig at MF har fått et moderne/liberalt syn på ekteskap og homofilt samliv.

I går skrev Vårt Land om dette:

Homoliberal boom på presteskole
For ti år siden ble en MF-lærer fjernet fra etikkundervisning fordi han var homoliberal. Nå er nær halvparten på MF enige med ham. 47,5 prosent av lærerne og stipendiatene ved Det teologiske menighetsfakultet (MF) mener at kristen etikk åpner for at mennesker av samme kjønn kan ha sex. Det viser en ny undersøkelse Vårt Land har gjennomført blant ansatte ved fakultetet. …

… MF-rektor Vidar Haanes sier han er «litt overrasket» over det høye antallet som sier ja til homofilt samliv ved Menighetsfakultetet. … Rektoren legger til at utviklingen også gjenspeiler den endringen i teologisk oppfatning som man ser ellers i kirken.

Hva står MF for i dette spørsmålet?
MF har ikke et offisielt syn i dette spørsmålet. Men det betyr ikke at vi er livssynsnøytrale. Grunnreglene forankrer MF i Den hellige skrift og den evangelisk-lutherske bekjennelse og vi forutsetter lojalitet, særlig knyttet til kirkelig utdanning. Samtidig har våre ansatte akademisk frihet og underviser i en rekke forskjellige disipliner der fagkompetansen er det viktigste. …

Og i dag skriver Vårt Land:

Homosyn ved MF gigantisk problem for kirken. – Vår sterke uro for utviklingen er blitt bekreftet, sier Normisjon-general Rolf Kjøde. Problemet med liberal etikk ved MF viser seg å være langt større enn jeg hadde forestilt meg. Hvis tallene Vårt Land la fram i går er representative, er det veldig alvorlig for MF og et gigantisk problem for norsk kirkeliv, sier Rolf Kjøde. …

(Han sier også) … For meg er det en ny vinkling fra MF. Tidligere tegnet lærerrådet profilen, og alle deres uttalelser i saken har vært entydige. Nå har MF fått ny ledelsesstruktur, og det er sagt at rektor tegner profilen. Midt i det som nå avdekkes om endrede holdninger i lærerstaben, har rektor likevel sjansen til å markere fakultetets tradisjonelle ståsted som offisiell profil. Det er dypt beklagelig at han ikke ønsker å gjøre det, men bøyer av for lærepluralismen.

Den katolske Kirke kommer ikke til å følge etter MF, det er helt klart, og samarbeidet med MF på enkelte områder vil nå bli noe mer anstrengt fra vår side – regner jeg med.

  2 Responses to “Trist utvikling på Menighetsfakultetet”

  1. Jeg må innrømme at jeg er litt spaltet mht hvorvidt det er verdt å bruke noe energi på kirken [Du tenker vel på Den norske kirke her. RED.] og dens utvikling. Den har for lengst mistet sin kraft hva gjelder veiledning i kristne spørsmål. Både dens syn på homofilt samliv/praksis og forkastelse av jøders og Israels betydning i bibelsk perspektiv gjør at den kun dekker en funksjon som det offentliges seremonimester.

    Kirken har ingen brodd lenger – fritt fram for det meste.

  2. Er så hjertens enig med deg Kai – kirken har mistet sin brodd og dens lære er allefall ikke “Bibelens ” . Min barnetro er som Olaf Valen-Sendstad hevdet i all sin tid; “kristendom light “, takk til alle som har kjempet i avkristningens navn – målet helligjør midlene – herved har kirken mistet nok et medlem !!

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(obligatorisk)

(obligatorisk)