mai 312011
 

Jeg fikk personlig invitasjon fra noen katolikker – med en del informasjon om at det var OK – til samlingen med Vassula Rydén sist helg som dagen.no omtaler slik:

Rydén var forrige helg i Oslo for å snakke om tjenesten hun i 25 år har hatt. Hun fikk sitt første budskap fra skytsengelen i november 1985. Denne kontakten varte i 3 måneder. Siden 1986 er budskapene gitt henne av Jesus Kristus. Kommunikasjonen består i dag av 107 notatbøker, samlet i 12 bind, som utgjør «True Life in God»-serien. Den norske grenen av arbeidet heter «Sant liv i Gud». Født i Egypt, i en gresk-ortodoks familie, giftet hun seg etterhvert med en luthersk mann. Hun hadde lite interesse for religion og tro før episoden med engelen i 1985. Hun har alltid tilhørt den ortodokse kirke, men ikke praktisert troen før 1985. …

Jeg var ikke på møtet, vurderte heller ikke å gå – selv om jeg må innrømme at jeg ikke har studert hva hun står for i særlig grad. Et par av utdragene fra Dagens artikkel peker også på ting jeg nok ville ha reagert på:

Hvis Märtha snakker med engler, hvorfor ikke? Englene leder henne. Det er ingen grunn til at det ikke skal være sant. Jeg er glad at hun tør stå frem å si dette. Hun kunne vært redd for all hånen, sier Vassula Rydén, forfatter, profet og omstridt skikkelse innen den katolske og ortodokse kirke. …

… mange innenfor både den katolske og den ortodokse kirke er kritisk til hennes tjeneste. Debatten går mye på «hvem» det er som skriver beskjedene. Katolikkene er krtiske til hennes åpnehet for økumenikk, protestantene kritisere henne for new-age-tilnærming. Selv mener Rydén at krtikkerne tar feil. Det som skjer er ikke min private meditasjon, det kan bevises. Jeg hadde ingen kunnskap om profetier eller tegn før dette begynte. Hvor kom dette fra da? Jeg var tom. Vi vet alle at Gud kan tale gjennom oss, han talte gjennom et esel i Bibelen. Profetier er veldig vanskelig for presteskapet å akseptere. Det er en sentral tjeneste i Bibelen, men vanskelig å gripe, sier hun. …

  11 Responses to “Uvanlig økumenisk møte i Oslo nylig – med Vassula Rydén”

 1. Jeg fikk pr e-post et spørsmål om ikke Rydén er ekskommunisert. Til det svarte jeg:

  Hun har jo aldri vært katolikk. Visstnok er det uklart om den ortodokse kirke har ekskommunisert henne – men de ortodokse biskopene er jo ofte ikke enige seg imellom. Når jeg kommer på kontoret (jeg har fri i dag), kan jeg sjekke den informasjonen/invitasjonen jeg fikk om at noen katolske prelater visstnok går god for henne.”

 2. Merkelig at den katolske kirke var så dårlig representert når mulig vår tids største profet (eller bedrager) var i byen. La meg si det det sånn: enten er dette 100% autentisk og da burde alle kristne lytte, eller så er dette 100% vissvass, og da er det like viktig å følge med. Selv var jeg til stede og jeg kunne ikke på noe tidspunkt arrestere henne for å tråkke “feil”. Det som bl.a gjorde det troverdig var at hun ikke kom med noe “nytt”, hele tiden forankret i Jesu ord, overlot all ære til Gud og ba oss om å be for henne. En profet skal ikke nødvendigvis finne opp kruttet men skal vekke mennesker med de ord Gud allerede har forkynt oss via Kristus og kirken. Vassula er riktignok omdiskutert, men tror du bør sjekke ut skussmålet vår nåværende pave gav henne for noen år tilbake. Da mener jeg ikke vi kristne har lov til å avfeie dette så raskt. Men det er kanskje det vi alle er litt redde for; om vi aksepterer et menneske som profet, så stiller det med ett store krav til de som høres hans/hennes ord… Jeg vil nok anta at Märtha-sitatene som er klippet inn ovenfor ville fått en annen betydning om man hadde hørt dette i sin fulle kontekst. Selv om jeg mener vår prinsesse er på bærtur er det alikevell et poeng at hennes søken etter åndelighet i et av verdens mest sekulære land fremstår som både modig og ekte. Spørsmålet er jo om det er bedre med “noe” åndelighet enn ingen åndelighet!

 3. Her er lenken til kard. Ratzingers brev fra 2004: http://www.tlig.org/en/testimonies/churchpos/cdf2005/ratzletter/

  Der står det bl.a.: “Concerning the participation in the ecumenical prayer groups organised by Mrs. Rydén, the Catholic faithful should be called to follow the dispositions of the Diocesan Bishops.” Ikke noe forbud fra Vatikanet, altså, men den lokale biskop avgjør om et samarbeide med henne er tjenlig. Og det var mest hennes ekteskap og hennes forhold til sakramentene de stilte spørsmål ved på 90-tallet.

  Jeg har selv svært lite kjennskap til henne og hennes arbeid.

 4. Avisa dagen har i dag en ganske kritisk leder til Vassula Rydéns åpenbaringer. Se her: http://www.dagen.no/Meninger/Leder/tabid/250/Default.aspx?articleView=true&ModuleId=72495

  De avslutter med et sitat fra Vatikanet: “Når det gjelder Vassula Rydén vil vi i akkurat denne sammenhengen vise til den katolske Troslærekongregasjonen. De anbefaler at Rydéns notater ikke blir betraktet som guddommelige åpenbaringer, men som hennes private meditasjoner.”

 5. Eliezar skriver:

  Selv om jeg mener vår prinsesse er på bærtur er det alikevell et poeng at hennes søken etter åndelighet i et av verdens mest sekulære land fremstår som både modig og ekte. Spørsmålet er jo om det er bedre med “noe” åndelighet enn ingen åndelighet!

  For oss som tror på Jesu Kristi legemlige, fysiske, historiske oppstandelse fra de døde der disippelen Thomas fikk legge sin hånd i Jesu side – og ikke gnostiske eller buddhist-inspirerte idéer om at den fysiske verden er uviktig eller illusorisk – kan det absolutt bli for mye “åndelighet”. Rent bortsett fra at åndene ikke nødvendigvis er gode – noen er jo onde også (eller tilsynelatende “nøytrale”, som noen forestiller seg – antagelig inspirert av vampyr-serier på TV og desslike, ikke akkurat i henhold til kristen tradisjon). Modig og ektefølt søken? Sikkert. Men det er jo ingen garanti mot å havne på villspor.

  G. K. Chesterton blir ofte (feilaktig) tillagt sitatet “When people stop believing in God, they don’t believe in nothing — they believe in anything”. I en tid der færre tror på den treenige Gud, begynner folk å tro på hva som helst.

  Jeg vil tro at både for mye og for lite “åndelighet”, eller åpenhet for en åndelig side av virkeligheten, er av det onde. Føttene godt plantet på jorden, med blikket rettet mot Himmelen.

 6. Hvis man vil vite mer om Den katolske kirkes posisjon i forhold til Vassula, er den engelske Wikipedia-siden god, se http://en.wikipedia.org/wiki/Vassula_Ryden under punkt 8 for en gjengivelse av kardinal Ratzingers posisjon.

 7. Takk for lenken, Heidi.
  Jeg leser der at det ble gitt en advarsel mot Rydéns arbeid, ikke en fordømmelse, fra troskongregasjonen i 1995. Det var nye samtaler rundt 2004, der Vatikanet fikk svar på noen av sine kritiske spørsmål, men det siste Vatikanet har sagt om saken, er:

  “Finally, in a letter dated January 25, 2007, the new Prefect of the Congregation for the Doctrine of the Faith, William Cardinal Levada, following continued requests for clarifications on the writings and activities of Rydén, wrote to the Catholic hierarchy around the world stating that “the Notification of 1995 remains valid as a doctrinal judgment” of the writings, which should be seen as her own personal meditations and that Catholics should not take part in prayer groups established by Ryden.”

 8. Det virker som du (Oddvar) har feilsitert Kardinal Levada ovenfor. Kardinal Levada har ikke (kan ikke, uten mer kjøtt på benet) forby de troede å delta i TLIG-bønnegrupper som har blitt opprettet av Vassula Rydén (det er for øvrig ingen slike, ettersom Vassula ikke selv oppretter bønnegrupper). Det ordet Levada benytter i skrivet, er ”upassende”, og han kommer altså ikke med noe offisielt forbud. Det korrekte sitatet fra skrivet fra Troskongregasjonen lyder som følger: “Finally, it remains inappropriate for Catholics to take part in prayer groups established by Mrs Rydén.”

  Merk dessuten at Kardinal Levada i samme skriv også hevder at Vassula selv har forklart at hennes budskap ikke skal anses som overnaturlige, men som personlige meditasjoner, hvilket hun aldri har sagt. Kardinal Levada henviser her til et brev datert 4. april 2002. Dette brevet er underskrevet av Fr Prospero Grech, OSA, for Troskongregasjonen, og inneholder ikke ett ord om at Vassula ser budskapene som personlige meditasjoner…

  Generalvikar p. Lars Messerschmidt i Danmark skrev i 2007 et tankevekkende notat vedrørende skrivet fra Troskongregasjonen i 2007 om Vassula Rydén. http://www.bedegrupper.dk/notat.pdf

  For en detaljert, kronologisk oversikt over Kirkens holdning til Vassula Rydén, se http://wwww.sandtlivigud.dk

 9. Tradisjonelt regnes automatisk håndskrift (og det er en automatisk håndskrift etter hennes forklaring hvordan dette begynte) som “svært suspekt” (endret av RED). Kirken har tatt en negativ holdning til henne. Jeg har selv vært på et møte med henne, for mange år siden, og hvilken skuffelse. Fr. R. Laurentin var der også. Også han var en skuffelse. Det hele virket meget overfladisk og var uten innhold. Jeg angret bittert over å ha spillt bort tiden på det.

  Personlig tror jeg at både Vassula og Medjugorje er for å dra oppmerksomheten fra de viktige Maria åpenbaringene, nemlig Fatima.

 10. François-Marie Dermine har skrevet en lengre artikkel om Vassula Ryden
  Den bør leses:
  http://www.infovassula.ch/dermine.pdf

 11. Troslærekongregationen anbefaler katolikkerne ikke at støtte fru Rydens virke og heller ikke at støtte foreningen “Sandt Liv i Gud” ved at møde op.

  – den katolske ærkebiskop i Paris, André Vingt-Trois:

  http://www.katidialog.dk/side2/2014/12/8/advarsel-mod-fru-vassula-rydens-besoeg

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(obligatorisk)

(obligatorisk)