sep 132011
 

I morgen er det fire år siden pave Benedikts motu proprio om den gamle messen trådte i kraft, og jeg leser (hos Rorate Cæli) at nå skal det også (endelig) hver sødag bli feiret en tradisjonell latinsk messe i den nord-italienske bye Trento, (Trent):

Just four years after the entry into force of the motu proprio Summorum Pontificum, the traditional Mass is finally going to be celebrated regularly by a diocesan priest in the city of… Trent, the main seat of the great Council: every Sunday at 6:30 PM (yes, that is 1830…, local time, in the Church of Santa Maria del Suffragio, in the city center), by order of the local Archbishop.

This is just the latest of hundreds of new traditional Latin Masses celebrated weekly
after Summorum Pontificum: “It’s morning again in the Vatican, and, under the leadership of Pope Ratzinger, our Church is prouder and stronger and better. Why would we ever want to return to where we were less than four short years ago?”…

I kommentarene under innlegget er det ulike meninger om denne nyheten; noen gleder seg, andre er mer skeptiske og mener at den tradisjonelle messen fortsatt møtes av mye motstand og uvilje. Det er også ulike meninger om i hvilken grad lekfolket støtter opp om disse messene – her i Oslo skulle jeg gjerne ønske at flere kom til de tradisjonelle søndagsmessene, 2. og 4. søndag jver måned i St Joseph kirke.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(obligatorisk)

(obligatorisk)