sep 222011
 

Messen blir som vanlig i St Joseph kirke i Akersveien kl 19.00.

Se tekster og bønner for denne 15. søndag etter pinse HER – programmet for messen HER. Som ordinarium synger vi (som vanlig) Messe XI og Credo I.

Ang. menighetens deltakelse i messen er det denne gangen tatt med i programmet:

Vi ber alle synge godt med på messens ordinarium – det står angitt når forsanger (F) og alle (A) skal synge. Når Kyrie synges 3×3 ganger, veksles det også annen hver gang mellom (F) og (A).

Under inngangsprosesjonen (før messen starter) synger vi denne gang følgende salme:

På sannhets fjell en bygning står, hvis høye spir til himlen når. Dens grunnsten ble av Herren lagt, derfor den står tross helveds makt.

I dette hus der finnes fred med tro / og håp og kjærlighet, med næring, legedom og ro / for hver, som vil derinne bo.

Fra dette tempel livets drott / oss viser vei til himlens slott. Så vandrer vi med fremstrakt hånd / til Fader, Sønn og Hellig Ånd.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(obligatorisk)

(obligatorisk)