okt 312011
 

(Jeg fikk i dag et spørsmål om denne informasjonen – fra november 2009. Jeg hadde selv glemt dette nettstedet og denne informasjonen, men syns det er nyttig og interessant, og poster det på nytt igjen.)

På bildet under ser man startsida for Saint Antoine Daniel Gregorian Chant Ordinaries, der man kan finne – og høre på – på alle (så langt jeg kan se) de gregorianske/latinske melodiene for messens faste ledd.

Her står det også at Vatikanet foreslår følgende messer for kirkeåret:

Søndager i advent: Missa XVII • Credo IV
Søndager i juletida: Missa IX • Credo IV
Søndager i fasten: Missa XVII • Credo IV
Søndager i påsketida: Missa I • Credo III
Søndager i det alminnelige kirkeåret: Missa XI • Credo I
Fester i det alminnelige kirkeåret: Missa VIII • Credo III
Fester for Den hellige Jomfru Maria: Missa IX • Credo IV
Fester for apostlene: Missa IV • Credo III

Jeg er nå (her i St Hallvard) blitt vant med å synge messe 11 på grønne søndaer. Det var nytt for meg for to år siden (og den er kanskje fortsatt ukjent for mange), men det er den foreslåtte messen for grønne søndager (og her kan man høre på den, og lære den bedre). Og i advent skal vi synge messe XVII, noe jeg tror en del menigheter i Norge gjør.

Besøk gjerne disse sidene.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(obligatorisk)

(obligatorisk)