nov 272011
 

Advent – 1st Sunday: Introit from Corpus Christi Watershed on Vimeo.

Slik åpner dagens messer:

(Salme 24, 1-3) Til deg løfter jeg min sjel. Min Gud, til deg setter jeg min lit og skal ikke rødme av skam. La ikke mine fiender spotte meg; for ingen av dem som venter på deg, blir til skamme. (Salme 24,4) Vis meg dine veier, Herre, og lær meg å kjenne dine stier. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. Til deg løfter jeg min sjel …

Det gjelder både den tradisjonelle messen (SE HER) og den nye messen (SE HER) – i sistnevnte synges vanligvis ikke verset (v 4).

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(obligatorisk)

(obligatorisk)