feb 072012
 

Det var flott at man tok på seg å feire den store, tradisjonelle messen i Miami sist uke, men ser man nøye på det som skjer der, er det mye usikkerhet å spore og en hel del småfeil. Det er også en svært komplisert messe, så når man skal studere den tradisjonelle messen i litt enklere form, har jeg flere ganger studert videoene under; der feires den tradisjonelle latinske messen meget pent og pinlig korrekt.

Det er ikke bare om man skal feire (eller assistere i) den tradisjonelle messene at disse videoene er nyttige, for den nye messen har akkurat samme mål som den tradisjonelle; her bæres messene hellige offer fram for vår Fader i himmelen. Og selv om rubrikkene for det meste er tatt helt bort i den nye messen (og friheten dermed er større), kan man likevel i stor grad følge denne tusenårige tradisjonen vi her ser.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(obligatorisk)

(obligatorisk)