mar 012012
 

Eskil Skjeldal er stipendiat i teologisk etikk ved Det teologiske Menighetsfakultet, og skrev i går en kronikk i Aftenposten om angrepet på legenes reservasjonsrett mot abort. Han skrev bl.a.:

Regjeringens manglende forståelse for legenes ønsker, kan skyldes en snever forståelse av hva som skal være et «ekte» etisk problem. Abort er et etisk dilemma, og man må ikke nødvendigvis ha en religiøs tro for å være enig i det. Uansett hva slags syn man har på fosterets verdi, er abort en avslutning av et spirende menneskeliv. Men regjeringens steile holdning viser en ny og demokratifiendtlig logikk: Nå kan du miste jobben dersom du forstår abort som et etisk dilemma. Slik regjeringen ser det, bryter abort med det som skal være «statlig aksepterte» etiske dilemmaer. Dersom religiøs tro kan være årsaken til at et etisk dilemma oppstår, virker dilemmaet uakseptabelt for regjeringen. Etter mitt syn har de dermed både en snever forståelse av religiøs tro, men også av hva et moderne demokrati bør være. …

Les hele kronikken her.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(obligatorisk)

(obligatorisk)