mar 232012
 

Det er skuffende at Den norske legeforening ikke syns at legene skal få følge sin samvittighet i vanskelige og kontroversielle spørsmål, som abort – jeg og mange med meg har vel trodd at leger har hatt denne retten siden 70-tallet. Slik skriver Vårt Land:

Sentralstyret i Den norske legeforening diskuterte torsdag spørsmålet om reservasjonsrett for fastleger. De ble enige om å opprettholde foreningens politikk, og mener at fastleger ikke bør kunne reservere seg mot å utføre oppgaver som strider mot legens samvittighet. Eksempler på dette kan være henvisning til abort eller assistert befruktning. Ett styremedlem stemte imot.

En fastlege skal tilby alle tjenester som ligger i det å være fastlege, sier Hege Gjessing, president i legeforeningen. …

Les mer hos Vårt Land.

  5 Responses to “Skuffende av legeforeningen”

 1. Det som skuffer er at de legger til rette for å ta liv fremfor å bevare liv.

 2. Det er jo ikke riktig klokt og det er skammelig å true fastleger til å foreslå abort. Det er helt uhørt og kvalmende at fastleger skal måtte anbefale abort når de er imot abort eller nøytrale til abort. Kvinnen det gjelder må få bestemme dette selv og fastleger og andre mennesker bør ikke foreslå noe når det gjelder slike spørsmål fra kvinner.

  Jeg skjønner godt at fastleger ikke ønsker å ha noe med dette å gjøre, da det gjelder at et vesen har valgt denne moren til mor og må velge denne moren senere eller en annen mor hvis hun tar abort.

  Alle vet at noen kvinner som har tatt abort angrer på dette i ettertid også og da blir sikkert legen et hatsobjekt hvis han foreslo abort.. Assisiert befruktning er oftest noe veldig positivt så dette burde leger være stolte av å henvise til.

  Hvis vi skal ha fastleger og andre healere som er varme og gode så må vi ikke true dem til å bestemme at noen skal eller bør ta abort. Abort må kinnen bestemme selv om hun vil ta uten forslag fra andre enn sitt eget hode. Sure fastleger med samvittighetskvaler pågrunn av dette også bør unngås da fastleger bør være gode og varme personer som ikke har store savittighetsbestemmelser og som prøver å holde liv i alle frem til de dør og vi dør av alderdom.

 3. Denne omleggingen av regjeringens politik burde antakelig prøves for den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Den kan muligens være i strid med artikkel 9 i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Dette likner jo mye på et yrkesforbud mot kristne.

 4. jeg savner en debatt for oss som ville valgt en lege som hadde reservert seg mot abort. Vi pasienter som føler på dette, bør støtte leger som har reservert seg.

 5. Jeg tenkte nettopp på dette selv, Inga.
  Noen leger blir sikkert nødt til å slutte som fastleger pga dette, og begynne i privat praksis. Da må det vel bli aktuelt å velge disse legene bevisst.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(obligatorisk)

(obligatorisk)