jan 182013
 

Jeg har skrevet lite på bloggen i det siste, det kan ha flere årsaker, men bl.a. har jeg mye å gjøre. Jeg hadde en flott og svært rolig og fin nyttårsfeire, og så opplever jeg (som mange gjør) at arbeidsoppgavene står i en svært lang kø når man kommer tilbake til kontoret.

Akkurat nå har spesielt mye undervisning; to store konfirmantkull (50 i 9. kl og 40 i 8. kl) som jeg har alene, kurs i katolsk tro for 12-14 interesserte (konvertitter), ekteskapsforberdelse på engelsk og på norsk (et stort norsk kurs begynner neste uke) – pluss det mer vanlige, som dåpssamteler (før barnedåp), sykebesøk med kommunion og messefeiring. Jeg har også en begravelse neste uke, men det har vi katolske prester forholdsvise lite av, siden katolikker flest i Norge er ganske unge.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(obligatorisk)

(obligatorisk)