mai 242013
 

Jeg er blitt informert om, og leser også på St Svithun menighets nettsider, og man i Stavanger nå skal begynne med faste søndagsmesser etter den tradisjonelle ritus: “Vi begynner å feire messe etter missale romanum 1962 (tridentisk messe) 1. søndag i måneden kl 13.00. Starten er 2. juni. Alle er hjertelig velkomne!”

Denne nyheten gleder meg. Det feires ikke mange tradisjonelle messer i Norge, men nå er det i alle fall hver første søndag i måneden i Stavanger og fjerde søndag i måneden i Oslo (St Hallvard). Hos oss er det kommende søndag kl 08.00.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(obligatorisk)

(obligatorisk)