apr 262014
 

14april_innvandring

OSLOBYs nettsider kan vi lese om utviklingen av flere innvandrergrupper i Norge (inklusive deres barn født i Norge). Artikkelen legger mest vekt på somalierne, men jeg syns antallet litauere er mest overraskende (de polske vet vi allerede om). Av land der mange katolikker kommer fra, legger jeg også merke til sterkt økning fra Filippinene og Eritrea.

Statistisk sentralbyrå har mer informasjon HER og HER.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(obligatorisk)

(obligatorisk)