apr 222016
 

Av og til lurer man på om strømmen av katolikker vil snu, slik at flere reiser fra Norge enn inn i Norge. Men statistikker fra statistisk sentralbyrå viser at det fortsatt er (katolsk) innvandring til Norge, selv om tallene har gått ned. F.eks. leser vi på denne siden:

I løpet av 2015 ble det 4 800 flere bosatte innvandrere med bakgrunn fra Polen, noe som er den minste tilveksten av polakker siden 2005. De er fortsatt den klart største gruppen her i landet med 95 700 personer, og utgjør nesten 14 prosent av innvandrerne.

Den nest største gruppen innvandrere er litauere, med 37 400 bosatte, og den største baltiske nasjonen har dermed i løpet av 2015 gått forbi våre svenske naboer … …

… Barn av innvandrere fra Polen er nå den tredje største gruppen norskfødte med innvandrerforeldre i Norge. Denne gruppen har vokst kraftig siden EU- utvidelsen i 2004, fra i underkant av 800 per 1. januar 2004, til 10 000 personer tolv år senere.

Til sammen er det altså ca 106.000 polskfødte og barn født av to polske foreldre i Norge, noe også statistikken under viser. Og her finner man en oversiktsside over innvandring i Norge.

2015_innvandrere_storste_land

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(obligatorisk)

(obligatorisk)