jun 272016
 

Dette skriver Vårt Land i dag, og bakgrunnen er at Stortinget har bestemt “å utrede muligheten for å frata trossamfunn økonomisk støtte dersom de oppfordrer til lovbrudd, finansieres av stater som bryter fundamentale menneskerettigheter, eller begår «andre alvorlige forhold»”.

Jeg oppfatter spørsmålet som en del videre enn som så; det handler i stor grad også om likebehandling av Den norske kirke og andre trossamfunn. VL har intervjuet Ingvill Thorson Plesner, seniorforsker ved Norsk senter for menneskerettigheter, som bl.a. sier:

Utgangspunktet er at staten har valgt å støtte Den norske kirke. For ikke å bli tatt for diskriminering, får andre tros- og livssynssamfunn samme støtte per medlem som kirken.

Selv om staten har løsnet på båndene til kirken, slår Grunnloven fast at den skal støtte kirken slik at den kan fungere som «folkekirke», og andre tros- og livssynssamfunn tilsvarende.

– Det er ikke stilt bestemte krav til støtten i Grunnloven. Det er naturlig å tolke det som grunnlovsfestet å videreføre dagens romslige ordning, sier Plesner.

SV-forslaget kan altså kollidere med menneskerettighetenes vern mot diskriminering – du må støtte alle eller ingen – og med Grunnlovens bestemmelser om støtte til kirken og trossamfunn.

– Det må trolig grunnlovsendringer til hvis man skal innføre slike krav, sier Plesner.

– Det vil også være problematisk av hensyn til trosfriheten dersom staten skal overvåke «sosial kontroll» i trossamfunn, fortsetter hun. …

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(obligatorisk)

(obligatorisk)