Med på opprop mot kjønnsnøytral ekteskapslov

Sist uke «dristet» jeg meg til å skrive under på et opprop mot den kjønnsnøytral ekteskapsloven som er foreslått innført i Norge. Jeg sier «dristet», siden jeg vel i stor grad ble stående sammen med kirkeledere som på mange områder står langt borte fra Den katolsk kirke.

Innholdsmessig er det ikke tvil om at vår kirke aldri kan akseptere slike ekteskap. 5. september i fjor uttalte bl.a. vår biskop seg slik i avisen Dagen:

Den katolske biskopen, med sete i Oslo, Gerhard Schwenzer, håper alle norske kirkeledere vil avvise forslaget:
Å vie personer av samme kjønn, strider helt klart imot Skaperens mening med ekteskapet. Han skapte mennesket i sitt bilde, som mann og kvinne. Han gav dem i oppdrag å være fruktbare og befolke jorden, understreker den katolske biskopen. Han viser dessuten til at Jesus uttrykkelig henviste til denne skapelsesberetningen, da han understreket at mann og kvinne skulle leve i et livsvarig og trofast fellesskap. Dette innebærer at Den katolske kirke ikke kan anse et forhold mellom to personer av samme kjønn som et ekteskap eller en familie, konkluderer biskop Schwenzer.

Avisen Dagen skriver om oppropet: «En rekke kristenledere i Bergen advarer nå i et opprop mot en kjønnsnøytral ekteskapslov. Det understrekes at viktige samfunnsverdier og bibelske prinsipper står på spill.»

Her kan man lese artikkelen i Dagen

3 hendelser på “Med på opprop mot kjønnsnøytral ekteskapslov”

  1. Nå handler ikke denne loven om hvorvidt homofile skal kunne vies eller ikke, men om at de skal ha like juridiske rettigheter som heterofile. Den katolske kirke er i sin fulle rett til å nekte å vie homofile, og det samme er ethvert annet kirkesamfunn. Men selv om man mener at et heterofilt ekteskap er det eneste riktige, synes jeg det er riktig av et samfunn å akseptere andre samlivsformer. Det norske lovverket er basert på ekteskapet som institusjon, og eneste måten å oppnå full juridisk likhet er å innføre en kjønnsnøytral ekteskapslov. Ellers måtte vi legge til «og partnerskap» i hver eneste lov hvor ordet ekteskap er nevnt.
    Eller er du også mot juridisk likhet?

  2. At Den katolske kirke nok også i fremtiden kan nekte å vie homofile, er nok sannsynligvis korrekt. Men vi vurderer det også slik at den foreslåtte loven vil få alvorlige samfunnsmessige konsekvenser. Et par sitater fra oppropet tar opp dette: «Kjønnsnøytrale ekteskapslover betyr at man relativiserer og oppløser mor-far-barn-relasjonen som samfunnets grunncelle. Man hevder i realiteten at foreldres kjønn er irrelevant og uten betydning for barns oppvekst og utvikling. En slik forståelse kolliderer med biologiske realiteter, årtuseners erfaring og hundre års barnepsykologisk forskning om mors og fars betydning.» …. «En kjønnsnøytral ekteskapslov vil trolig gjøre det lovstridig å favorisere én «ekteskapsform» framfor en annen. Dette vil få dramatiske konsekvenser for hele samfunnets forståelse av samliv, familie og barns oppvekst. Ikke minst vil det merkes i skole og i barnehage, der all undervisning og omtale av mamma-pappa vil bli konsekvent likestilt med mamma-«mamma» og pappa-«pappa». Slike tilstander vil lett kunne føre til stor forvirring i barns kjønnsutvikling, identitet og selvbilde.»

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen