februar 2009

Enda sterkere reaksjoner på SSPX-biskops uttalelser

Biskop Willamsons uttalelser skaper stadig mer oppstyr, og det nytter visst ikke at både pave Benedikt og biskop Fellay selv stadig sier at de ikke har noen sympatier med teorier som setter spørsmålstegn ved Holocaust; at ca 6 millioner jøder ble drept under andre verdenskrig.

I noen land møter man nå direkte kritikk av paven (bildet fra Der Spiegel, nr 6 2009, er et sjokkerende eksempel på det. Og i USA har 50 katolske senatorer skrevet og bedt paven enda en gang bekrefte det de vet han mener. Fra Washington Post:

Fifty Catholic members of Congress have written Pope Benedict XVI, asking him to directly reject the views of British-born Bishop Richard Williamson, who has denied the scale of the Holocaust. Benedict last week reinstated Williamson and three other bishops who have rejected the church’s teachings from the second Vatican Council. An excerpt:

«We understand that . . . you do not share in his views. And we welcome your recent statement expressing ‘full and indisputable solidarity’ with the Jewish people. But this is too sensitive an issue to be handled without a direct repudiation of Bishop Williamson’s views. As a spiritual leader and the head of the Catholic Church, we believe it is vital that you publicly state your unequivocal position on this matter so that it is clear where the Church stands on one of the most consequential events of the 20th century. To neglect to do so is to allow others to portray it as they wish and impede the progress made over so many years toward harmony and reconciliation.»

Ledende SSPX-biskop fordømmer antisemitisme

Den franske katolske avisa La Croix trykket lørdag et intervju med biskop Fellay – engelsk oversettelse fra Rorate Cæli:

«We evidently condemn every act of murder of the innocent. It is a crime that cries to heaven! Even more so when it is related to a people. We reject every accusation of Antisemitism. Completely and absolutely. We reject every form of approval of what happened under Hitler. This is something abominable. Christianity places Charity at a supreme level. Saint Paul, speaking of the Jews, proclaims, ‘I wished myself to be an anathema [from Christ], for my brethren!» (Rom. 9, 3). The Jews are «our elder brothers» in the sense that we have something in common, that is, the old Covenant. It is true that the acknowledgment of the coming of the Messiah separates us.

«It is very interesting to notice that the Church did not await for the Council to prescribe courses of action regarding the Jews. Since the 30s, even during the war, several texts of Rome provide a very just position: the abominations of the Hitlerist regime must be condemned! ‘Spiritually, we all Semites’, Pope Pius XI had said. It is a truth which comes from Sacred Scripture itself, ‘we are sons of Abraham,’ Saint Paul also affirms.»

Stadig mer om det svenske TV-programmet

Nettsidene til det svenske TV-programmet ‘uppdrag granskning» skriver mer om programmet om SSPX de sendte sist uke; ganske tendensiøst, må jeg si. Overskrifta på deres artikkel er «Med det här beslutet bekänner påven färg» – sannsynligvis er det den brune fargen de tenker på. De insinuerer at det er en forbindelse mellom biskop Williamsons private syn på Holocaust og opphevelsene av ekskommunikasjonene av SSPX, og det er en klar faktafeil når de skriver: «Bara tre dagar efter att intervjun sänts i Sverige, och publicerats på internet, beslutade påven Benediktus XVI att häva den 20 år långa bannlysningen av SSPX. Beslutet väckte starka känslor, både bland katoliker och judar.» De må jo vite at det var 21. januar dokumentet om denne opphevelsen ble undertegna.

Men de har noe nytt å komme med: SSPX hadde noen timer før programmet ble sendt forstått hva som kom til å skje, og protestert på at intervjuet skulle sendes. Bl.a. hadde biskop Fellay sendt et brev til svensk TV, som sees under – les en større utgave av brevet her.

Frels oss, Herre, vår Gud, og samle oss inn fra hedningefolkene, så vi kan forkynne ditt hellige navn, og med stolthet synge din pris.

Slik lyder inngangsverset i dagens messe – 4. søndag i det alminnelige kirkeår, og slik er messens bønner og antifoner:

KIRKEBØNN
Herre, vår Gud, du har skapt oss for at vi skal prise deg. Gi oss å tilbe deg med udelt hjerte og elske hverandre som du har elsket oss. Ved vår Herre …

BØNN OVER OFFERGAVENE
Herre, som tegn på vår hengivenhet legger vi gaver på ditt alter. Motta dem i din miskunn, og gjør dem til vår forløsnings sakrament. Ved Kristus, vår Herre.

KOMMUNIONSVERS
La ditt åsyn lyse over din tjener og frels meg i din godhet! La meg ikke stå til skamme, Herre, når jeg kaller på deg! Salme 31(30), 17-18

SLUTNINGSBØNN
Allmektige Gud, i dette sakrament har du gitt oss pantet på den kommende herlighet. Styrk vår tro, og la oss her i livet få erfare din frelse. Ved Kristus, vår Herre.

I dagens lesninger hører vi om profeten som skal komme (etter Moses) i første lesning, og i evangeliet om Jesus som viser seg som denne profeten, som Messias, når han begynner sitt virke i Galilea: …

Skroll til toppen