Min Gud, kom meg til hjelp, Herre, fri meg ut! Du er min tilflukt og min frelse; Herre, vær snar til å komme!

Slik kyder denne søndagens inngangsvers (fra salme 70), og her er messens øverige antifoner og bønner:

KIRKEBØNN
Herre, vær oss nær, og skjenk din kjærlighet til dem som ber til deg, du, vår skaper og vårt forsyn. Forny oss i ditt vennskap og bevar oss i din godhet. Ved vår Herre …

BØNN OVER OFFERGAVENE
Herre, vi ber deg: Helliggjør disse gaver. Gjør oss til en evig gave for deg, og motta det offer vi bringer deg i dette sakrament. Ved Kristus, vår Herre.

KOMMUNIONSVERS
Herre, du har gitt oss brød fra himmelen en fylde av glede og sødme. Visd 16,20
Eller:
Jeg er livets brød, sier Herren. Den som kommer til meg, skal aldri mer sulte, og den som tror på meg, skal aldri noensinne tørste. Joh 6,35

BØNN ETTER KOMMUNION
Herre, du som fornyer oss med brød fra himmelen, hold oss i ditt stadige vern, og gjør dem du har tatt inn i din omsorg, verdige til den evige frelse. Ved Kristus, vår Herre.

Messens tekster (etter år B) handler om brødet Herren gir oss fra himmelen. I første lesning (fra 2 Mosebok 16,2-4.12-15) leser vi om hvordan Israelsfolket mottok brød fra Herren i form av manna:

I de dager tok hele Israels menighet ute i ørkenen til å knurre mot Moses og Aron og sa: «Å, om vi hadde fått dø for Herrens hånd i Egypt, da vi satt omkring kjøttgrytene og spiste oss mette! Men nå har dere ført oss ut i ørkenen, for at hele denne folkemengden skal dø av sult.» Da sa Herren til Moses: «Jeg vil la det regne mat ned til dere fra himmelen. Hver dag skal folket gå ut og sanke det de trenger. … og om morgenen lå det dugg rundt omkring leiren. Da duggen gikk bort, fikk de se et fint, kornet lag bortover ørkenen. Det var som fint rim på marken. Da israelittene så det, sa de til hverandre: «Hva er det?» (På hebraisk: Ma na?) For de visste ikke hva det var. Da sa Moses til dem: «Det er det brød Herren har gitt dere til mat.»

Og i evangeliet fra Johannes 6, sier jesus at han er den som virkelig oppfyller dette løftet som Herren har gitt:

… … Da sa Jesus til dem: «Sann mitt ord! Brød fra himmelen, det fikk dere ikke av Moses; men nå gir min Far dere det virkelige himmelbrød; for Guds brød, det er han som stiger ned fra himmelen og gir verden liv.» De sa til ham: «Så gi oss bestandig av det brødet, Herre.» Jesus svarte: «Det er jeg som er livets brød. Den som slutter seg til meg, skal aldri sulte mer, den som tror på meg, skal aldri noensinne lide tørst.»

Les alle messens tekster her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen