Innvandrere betyr ikke det samme som muslimer – det betyr svært ofte katolikker

Vårt Land skriver i dag at ca 60% av innvandrerne i Norge er kristne (eller kommer fra land der de fleste er kristne), og at bare 30% kommer fra muslimske land. Det er Kristent Interkulturelt Arbeid (Kia) som har gått gjennom tallene, og kommet fram til et litt overrraskende resultat – man trodde tydeligvis at tallet på mulsimer var høyere, og at kristne innvandrere utgjorde mindre enn 50%:

«Undersøkelsen slår fast at det er 422.595 innvandrere i Norge. Av disse har mer enn en kvart million 250.030 bakgrunn fra et der kristendommen er den støste religionen. Til sammenligning viser tallene at 119.662 innvandrere kommer fra land hvor islam er mest utbredt, 28.942 hvor buddhismen er størst og 7.224 fra land der hinduismen er den største religionen.»

De har også sett på hvor de kristne innvandrerne stort sett kommer fra: «Her er Polen i særklasse størst. 42.471 fra det katolske Polen bor i Norge. På det afrikanske kontinent, er Etiopia den største «leverandør» av innvandrere til Norge; 3.622. Når det gjelder Asia, er Filippinene størst med 11.033.»

Det de ikke (eller bare så vidt) har nevnt i artikkelen, er at veldig mange av disse kristne er katolikker. Det gjelder selvsagt Polen og Filippinene, men også fra Afrika kommer det svært mange katolikker.

Avslutningsvis bø man kanskje arrestere det KIA sier om seg selv: «Når tallene viser at en stor overvekt av innvandrerne har kristen bakgrunn, bør det også få konsekvenser for hvor de offentlige millionene fordeles, sier Erik Høidahl, som hevder at Kia er landets største organisasjon på «innvandrerfeltet». « Dette kan nok være korrekt innenfor Den norske kirke, men Den katolske Kirke er jo suverent størst når det gjelder antall kristne innvandrere – uten at det har gitt noe særlig penger fra stat eller kommune så langt.

5 hendelser på “Innvandrere betyr ikke det samme som muslimer – det betyr svært ofte katolikker”

 1. Oddvar skriver «Dette kan nok være korrekt innenfor Den norske kirke, men Den katolske Kirke er jo suverent størst når det gjelder antall kristne innvandrere – uten at det har gitt noe særlig penger fra stat eller kommune så langt.»

  Dette var da en underlig kommentar. Pengestøtten gis på grunnlag av trossamfunnets innsendte medlemsliste (dvs. liste med personnummer). Selvsagt gir ikke en stor mengde innvandrede katolikker mer penger til Den katolske kirke hvis de innvandrede ikke selv sørger for å ordne med medlemskap i Den katolske kirke i Norge. Jeg er helt sikker på at Den katolske kirke ville fått mye mer penger hvis disse som kom til landet også ønsket å melde seg inn i Den katolske kirke her i landet. Det er kanskje en grunn til at de ikke gjør dette.

 2. Knut
  Det er vel i utgangspunktet ( i VL’s artikkel) snakk om ekstra penger fra staten til å gjøre en innsats for innvandrerne i Norge. KIA snakker jo om at de kan trenge ekstra penger, og Den norske kirke er jo allerede fullt finansiert fra stat og kommune. Det har også de siste år blitt snakket om at staten kunen gi Den katolske Kirke ekstra penger til den ekstra innsatsen som trengs blant innvandrere – men så langt har det komemt svært lite ut av dette.

  Mht skatterefusjonsmidlene, så er det korrekt at vi mottar disse basert på hvor mange medlemmer vi har registrert med fullt personnummer. Men er her også faktum at vi i mange år i praksis har fått penger for mindre enn halvparten av de katolikkene som bor i Norge. Nå nærmer vi oss 70 000 registrerte, og det er bare så vidt mer enn polakkene og filippinerne som bor i Norge. Problemene med å få registret alle bunner bl.a. i at det er disse katolikkene ikke vant til fra sitt eget land, det går noen år før de komemr inn i systemet (bl.a. må de ha «skikkelig» norsk personnummer først), dobbelsregistrerings-problemet er ganske komplisert etc.

  Vi søkte for noen år siden å få samme ordning som de lutherske folkekirkene i Norden, som får tilskudd etter hvor mange f.eks. svensker som bor i Norge. Dette hadde gitt oss svært mye høyere tall for flere store, katolske land – men her sa staten nei.

 3. Hvis vi antar at 90% av de kristne innvandrerne er katolske, sier det seg selv at Kirken går glitt av store midler, for å betjene alle katolikkene, med det beskjedne mannskap som finnes i kongeriket Norge

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen