Skaff katolikkene kirke! – skriver Vårt Lands sjefsredaktør

Det er nylig blitt kjent at en kirke i Groruddalen som kanskje ville bli overflødig, og dermed kunne leies ut etter selges til Den katolske Kirke, ikek lenger vil bli tilgjengelig. Oslo katolske bispedømme regner nå med å måtte bygge en ny kirke i dalen – noe som vil ta ganske lang tid, og koste svært mye penger – SE HER. Oslo lutherske biskop og andre kirkeledere i Oslo sier at de stadig vil hjelp katolikkene, men Vårt Lands sjefsredaktør ser ikke ut til å være fornøyd med innsatsen – spesielt ikke med politikernes mangel på bevilgninger. Han skriver i dag bl.a.:

«Mange innvandrere som kommer til Norge har katolsk bakgrunn. Når man kommer til et nytt land, er det ikke lett å finne seg til rette. Mange har fått hjelp ved å oppsøke katolske miljøer. Her treffer de folk som snakker samme språk, og de får delta i et menighetsmiljø som de kjenner seg igjen i. …

Norge bruker store økonomiske ressurser på å legge til rette for en vellykket integrering. Det viktige arbeidet som Den kaltolske kirke gjør i denne sammenhengen, koster Staten svært lite. … God integreringspolitikk er å utvikle de tiltakene som allerede viser seg å fungere godt. Selv om kirke- og integreringsspørsmål hører inn under ulike departementer, burde politikerne kunne greie å skjære gjennom for å få en helhetlig og troverdig politikk.

Katolikkenes problemer med å få skaffet seg flere kriker, er ikke en flau sak bare for politkerne. Den norske kirke har overkapasitet av gudshus. Det er vanskelig å skjønne hvorfor det dominerende kirkesamfunnet i Norge ikke makter å utvise mer raushet når goder skal deles.»

Les mer om dette på verdidebatt.no.

6 hendelser på “Skaff katolikkene kirke! – skriver Vårt Lands sjefsredaktør”

 1. Lurer på hva skjer når katolikker leier en kirke fra DNK. Blir det kirkevigsel på nytt? Hvis ikke (fordi man ikke vet hva kommer til å skje i fremtiden med denne kirken), er det ikke synd at kirken blir brukt uten den passende vigselen? Er det ikke bedre at kirkene selges rett og slett, selv om det alltid hører rart ut å selge noe som er viet til Gud?

 2. Dette gjeld og i Stavanger. Det Dnk burde gjort der, var å gje St.Petri til Dkk. Den er nyopppussa og fin, ligg sentralt og det er mogeleg å gjere diverse ting med den for å tilpasse den til katolsk bruk. Det er ikkje særleg lokaler til kyrkjelydsarbeid, men ein hadde i det minste fått ei flott kyrkje heilt midt i byen. No ligg jo den katolske kyrkja sentralt og fint som det er, men den er jo sørgeleg liten… Dnk treng ikkje Domkyrkja, St. Petri, Johanneskyrkja og Hetlandskyrkja klint oppi kvarandre….

 3. Loup:

  Når den katolske kirke leier eller får låne en kirke av Dnk, så er det ikke slik at det foregår noen innvielsesritus, verken åpent eller i all diskresjon. Det har jeg aldri hørt om. Kanskje har vi en noe ulogisk praksis her, i hvertfall hva gjelder alteret, ettersom vår forståelse av messeofferet er så radikalt forskjellig fra den lutherske. Når vi ikke vigsler det alteret som messeofferet finner sted på, er det nok ut fra tanken at selve bruken (feiringen) bærer med seg sin egen vigsling/hellige karakter.

  Skulle man imidlertid overta en kirke, så vil man man ved et passende høve vigsle den. På Rjukan kjøpte vi en kirke fra et protestantisk trossamfunn (ikke Dnk), den ble straks tatt i bruk, men det tok mange år før den ble vigslet av biskopen. Det er også kjøpt frikirker i minst to andre byer.

  Vi har faktisk også eksempel på det motsatte: I Mo i Rana er den katolske kirke varig utleid til Dnk. Men jeg vet ikke hvordan den lutherske menighet som nå forsamles der seremonielt tok kirken i bruk.

 4. Men hva med alterstein? Er det ikke fortsatt obligatorisk å feire messen på enten et alter av stein som inneholder relikvier, eller på en alterstein satt på alteret (og alterstein må inneholde relikvier)? Jeg er i tvil om de lutherske alterene inneholder relikvier :-)

 5. Ved å svare på Loups spørsmål, gjør jeg meg skyldig i at en debattråd skjærer ut fra hva bloggmaster hadde tenkt seg, men det korte svaret er vel at «obligatorisk» i denne sammenheng er et ord som er mange nummer for stort.

  Katolsk liturgisk tradisjon kjenner (nei: har kjent, har halvveis glemt) noe som i dag ofte kalles ANTIMENSION ( http://www.saintthomastheapostle.org/tour_html/antimension.html ). Jeg har en slik duk, med innsydd stoffrelikvie. Den er omtrent som et corporale av format. Denne duken fungerer for meg som et «reisealter». Men jeg foreslår at vi ikke diskuterer den saken i denne tråden. Oddvar får når han evt fatter interesse for emnet åpne en annen tråd.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen