25. mars er 15 år siden Evangelium vitæ kom ut – messe planlagt for markere dagen

«Livets Evangelium er hjertet i Jesu budskap som Kirken kjærlig tar imot og forkynner trofast og frimodig som «det glade budskap» til mennesker i enhver tidsalder og i alle kulturer. …Ved frelsens frembrudd proklameres den glade nyhet om et barns fødsel: «For jeg har en stor glede å forkynne dere, og den skal bli hele folket til del: I dag er deres frelser født, her i Davids by; det er Messias, Herren!» (Luk. 2,10-11). Kilden til denne «store glede» er Frelserens fødsel; men julen åpenbarer også den fulle mening med hvert menneskes fødsel, og den gleden som ledsager Messias’ fødsel, gir opphav til glede ved hvert menneskes komme til verden (kfr. Joh. 16,21). … …

Mennesket er kalt til et liv i overflod som langt overgår menneskets jordiske eksistens, fordi det dreier seg om å ha del i Guds eget liv. … … Kirken vet at Livets Evangelium, mottatt fra Vår Herre, finner gjenklang i menneskenes hjerter hvor Guds lov er skrevet inn (kfr. Rom 2,14-15) – hos troende såvel som ikke-troende – fordi det på underfullt vis både oppfyller alle hjertets forventninger og langt overgår dem. … …

Mennesker som bekjenner seg til Kristus, må i særlig grad forsvare og fremme denne rettighet, oppmerksomme som de er på denne veldige sannhet som Det annet Vatikankonsil minner oss om: «Han, Guds Sønn, forenet seg på et vis med hvert menneske ved sin inkarnasjon.» Denne frelsende hendelse viser oss ikke bare Guds grenseløse kjærlighet, han som «så høyt elsket verden, at han gav sin enbårne sønn til pris» (Joh 3,16), den viser oss også hver persons uforlignelige verdi.

Mens Kirken trofast betrakter Frelsens mysterium, anerkjenner den stadig på ny dette under. Kirken føler seg kallet til å forkynne dette budskap som er kilde til uovervinnelig håp og sann glede i enhver tidsalder. Det glade budskap om Guds kjærlighet til mennesket, det glade budskap om menneskets verdighet, og det glade budskap om livet er ett og det samme budskap.»

Hele encyklikaen kan leses her på norsk. Jeg skriver om dette nå, fordi jeg leste at en messe skal feires (i New York) for å markere årsdagen for den viktige encyklikaen om livets ukrenkelighet, og biskop emeritus av New York, kardinal Egan, da skal feire den tradisjonelle latinske messen.

Edward Cardinal Egan, Archbishop Emeritus of New York, will celebrate a Pontifical Mass to mark the 15th anniversary of Evangelium Vitae (“The Gospel of Life”), the pro-life encyclical by Pope John Paul II. … Edward Cardinal Egan will celebrate the Mass according to the Roman Missal of 1962, the form of the Catholic Church’s Mass before the Second Vatican Council.

According to Richard Janniello, past Grand Knight of the Agnus Dei Council, this is the second year the Knights have sponsored a special Mass for the Feast of the Annunciation. “It was no coincidence that John Paul II issued his great pro-life encyclical on the Feast of the Annunciation and Incarnation. It’s the preeminent pro-life Feast in our Catholic calendar,” he said, “because it reminds us every year that Our Lord’s human life was sacred from the very moment of His conception in the womb, already nine months before His birth.”

Evangelium Vitae explicitly recognizes this link in its opening words: “Mary’s consent at the Annunciation and her motherhood stand at the very beginning of the mystery of life which Christ came to bestow on humanity. Through her acceptance and loving care for the life of the Incarnate Word, human life has been rescued from condemnation to final and eternal death.”

Les mer om det her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen