jan 252009
 

Jeg vet hvem jeg tror på, og jeg vet at han makter å bevare inntil dagen kommer, det han har betrodd meg, han den rettferdige dommer. (2 Tim 1,12; 4,8)

I dag feirer Kirken (ekstraordinært pga Paulus-året; denne festen feires vanligvis på søndager) festen for apostelen Paulus omvendelse. Over kan man lese inngangsverset på latin og norsk, og under følger dagens bønner og antifoner:

Kirkebønn
Allmektige Gud, ved din salige apostel Paulus’ forkynnelse har du opplyst alle folkeslag. La oss som i dag minnes hans omvendelse, vandre i hans fotspor og vitne for verden om din sannhet. Ved vår Herre Jesus Kristus …

Allelujavers
Alleluja. Jeg har valgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, og frukt som varer, sier Herren. Alleluja.

Bønn over offergavene
Vi som nærmer oss dine mysterier, ber deg, Herre: La Den Hellige Ånd fylle oss med det troens lys han tente i den salige Paulus, da han gjorde ham til hedningenes apostel. Ved Kristus, vår Herre.

Apostelprefasjon 1

Kommunionsvers
Jeg lever i tro på Guds Sønn, som har vist meg sin kjærlighet og ofret seg selv for min skyld.

Slutningsbønn
Herre, vår Gud, la det sakrament vi har mottatt, tenne i oss den kjærlighet som drev din salige apostel Paulus i hans omsorg for kirkene. Ved Kristus, vår Herre.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(obligatorisk)

(obligatorisk)