mar 202012
 

Verdidebatt skriver min venn og studiekamerat Torkild Masvie (og Vårt Land tipser oss om denne debatten på sine nettsider):

Om Vårt Land gjengir filosofen Syse og biskop Nordhaug rett tar de tar avstand fra Jesu eget bibelsyn når de fornekter bibelens fortelling om Noah som historisk. Jesus tar hendelsen om Noah som en historisk hendelse. “Og som det var i Noahs dager, slik skal det også være i Menneskesønnens dager.De spiste og drakk, giftet seg og ble giftet bort, helt til den dagen Noah gikk inn i arken. Så kom storflommen og gjorde ende på dem alle.” Luk 16:26-27

I følge Jesus var også Jona en historisk person som virkelig var 3 dager inni en fisk …. Matt 12:39-41.

Dette er tre måter å forklare den tilsynelatende motsetning mellom bibelen og dagens naturvitenskap: 1) Naturvitenskapen har rett og bibelen har feil. 2) Bibelen har rett og naturvitenskapen har feil. 3) Bibelen har rett og den spenning vi ser i forhold til naturvitenskapen har ennå ikke fått sin løsning. Dette siste er den posisjon som tar bibelens eget bibelsyn på alvor og er ærlig i forhold til det naturvitenskapen mener seg å vite i dag. …

Jeg skal jeg åpent bekjenne at jeg har stor sans for Torkild Masvies syn. Det er bare noen uker sider Den katolske Kirke i sine søndagstekster har hatt fortellingene om både Noa og Jona fra GT. Jeg snakket tydelig om disse tekstene i mine prekener, siden de er lette og huske og kan lære oss en hel del, og regnet dem som viktige hendelser uten å problematisere dem – rigtignok også uten å diskutere i hvilken grad vi skal ta dem som historisk korrekte.

På MF (der jeg var student fra 1975-82) lærte vi å skille mellom tekster som var viktige for troen (Jesu oppstandlse o.l.) og andre tekster. For den andre gruppen teksters vedkommende (mest tekster fra GT) skulle vi ikke ta historisiteten på alvor i det hele tatt. Problemet med dette synet (som jeg selv aldri klarte å godta) er at vår tro og også Bibelen egentlig ikke blir troverdig; vi bare bestemmer oss (uten rasjonell gruun) for at vi vil tro på enkelte ting. Det er dette man kaller for FIDEISME (tro på troen), og som jeg syns er for tynt et grunnlag for kristen tro.

Men Masvie har også rett i at en del ting her ikke er uproblematiske, så vi må si at så langt forstår vi noen ganger ikke hvordan en bibelsk fortelling og historiske fakta kan sammenfalle. Noen overivrige ‘fundamentalister’ går for langt i å tvinge fram et samsvar i syn på historiske hendelser for raskt.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(obligatorisk)

(obligatorisk)