mar 032012
 

Vårt Land har i dag en interessant artikkel om situasjonen for Den norske kirke i Oslo, der de skriver:

Femten menigheter kan bli til sju i Oslo. To kirker kan bli solgt. Dette er blant forslagene som en topptung arbeidsgruppe i Oslo bispedømmeråd nå legger fram. De to kirkene som foreslås solgt, er Bredtvet i Groruddalen og Markus kirke i Oslo sentrum. …

… I dag er den gjennomsnittlige medlemsprosenten for Den norske kirke om lag 50 prosent i Østre Aker prosti, som omfatter mesteparten av Groruddalen. Blant annet i indre Oslo øst, som er en del av domprostiet, er kirkemedlemsandelen enda lavere. …

… Bredtvet og Rødtvet slås sammen. … Bredtvet kirke selges, eventuelt leies ut til Oslo katolske bispedømme.

Forøvrig er dette første helg det er katolske messer i Bredtvet kirke; lørdag kveld og søndag kl 09.00.

  One Response to “Kirke i Oslo kan selges til katolikkene”

  1. Gamlebyen menighet ønsker å beholde avtale med Stiftelsen Oslo Hospital slik at et kirkested som er mer enn 700 år gammelt fortsatt kan benyttes av Den norske kirke i Gamle Oslo. Det ivaretar lange historiske linjer som er et meget viktig trekk ved menighetens gudstjenesteliv og øvrige aktiviteter; dessuten viser det en solidaritet med befolkningen i området og en åpenhet til de som skal flytte inn på Sørenga og etterhvert Kongshavn. Myndigheter har bestemt at man får ikke en ny kirke i østlige del av Fjordbyen. Gamlebyen menighet mener at det historiske kirkested som Gamlebyen kirke er bygget oppå inviterer mennesker til både tihørighet og trivsel, foruten stolthet over å bo i slike historiske omgivelser. Å bidra til levende nærmiljø og trivselsfremmende tiltak har Dnk lokalt god kompetanse på og samarbeider gjerne lokalt med vår katolske søsken i troen.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(obligatorisk)

(obligatorisk)