sep 282012
 

Jeg gleder meg stort til å delta i Ola Martin Stamnestrøs prestevielse i morgen. På katolsk.no leser vi følgende om messen (der jeg har meldt min tilstedeværelse, med til primitsen kan jeg dessverre ikke komme):

Lørdag 29. september 2012 prestevies diakon Ole Martin StamnestrøFoto: Eskil Skjeldal av biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo. Prestevielsen finner sted i St. Olav domkirke, Oslo, klokken 11.00.

Søndag 30. september feirer den nyviede presten sin først hellige messe (primiss) kl. 11.00 i samme kirke.

Alle er hjertelig velkomne!

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(obligatorisk)

(obligatorisk)