apr 302016
 

Den katolske kirke i Norge vokser stadig, de stadig økende tallene har dempet seg litt, men ikke veldig mye. På Statistisk sentralbyrås nettsider kan man finne svært så nøyaktige tall, i Tabell 07822 kan man generere tall for innvandring og utvandring hvert år, og i Tabell 05183 finner man akkumulerte tall for hvert land (inkl barn født i Norge av to foreldre fra dette landet) for både kvinner og menn.

Bildet under viser innvandring hvert år – mellom 1 700 og 2 200 hvert år de siste årene.
filppinene_inn

Bildet under viser utvandring hvert år – bare litt over 200 forlater Norge hvert år.
filppinene_ut

Bildet under viser samlet antall i Norge – ca 17 000 kvinner og 4 000 menn.
samlet_filippinene

Det er verd å merke seg at det fødes få barn i Norge med to filippinske foreldre, siden veldig mange filippinske kvinner er gift med norske menn. Innlegget jeg skrev for noen dager siden viser dette.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(obligatorisk)

(obligatorisk)